Document 2203-IV, valid, current version — Adoption on November 18, 2004
( Last event — Entry into force, gone December 2, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.99 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211) такі зміни:
частину першу статті 3 після слів "з цього Закону" доповнити
словами "Закону України про Загальнодержавну програму підтримки
молоді на відповідні роки";
частину другу статті 9 доповнити словами "та визначає інші
форми підтримки молоді згідно із законодавством".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2203-IVon top