Document 2201-XII, invalid, current version — Loss of force on January 8, 2004, on the basis - 1377-IV

                                                          

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 )
Про форми державних актів на право власності
на землю і право постійного користування землею

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 25, ст.356 )
Відповідно до статті 23 Земельного кодексу України ( 561-12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити форми державних актів: на право колективної власності на землю; на право приватної власності на землю; на право постійного користування землею.
2. Кабінету Міністрів України організувати виготовлення в
необхідній кількості бланків зазначених державних актів та
забезпечення ними місцевих Рад народних депутатів.
3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної
Ради Української РСР від 27 березня 1991 року "Про форми державних
актів на право володіння або користування землею і Положення про
порядок надання і вилучення земельних ділянок" ( 889-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 17, ст.204).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 13 березня 1992 року
N 2201-XII
Г е р б
ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право колективної власності на землю

N 00000001

Державний акт на право колективної власності на землю видано __________________________________________________________________
(назва колективного сільськогосподарського підприємства, __________________________________________________________________
сільськогосподарського кооперативу або товариства та його __________________________________________________________________
місцезнаходження) __________________________________________________________________ ___________________________ Радою народних депутатів _____________ _____________________ району _____________________________ області
у тому, що вказаному власнику землі передається у колективну
власність _____________ гектарів землі в межах згідно з планом.
Землю передано у колективну власність для ___________________ __________________________________________________________________
(мета, призначення) відповідно до рішення _______________________________________ Ради
народних депутатів від _____________________ 199__ року N _____
Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший
видано колективному власнику землі, другий зберігається у ________ ____________________________ Раді народних депутатів.
Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право
колективної власності на землю за N _______________________

Додаток 1. Список громадян - членів
колективного
сільськогосподарського
підприємства,
сільськогосподарського М.П. кооперативу
або товариства
Голова____________________
Ради народних депутатів ____________ ____________
(підпис) (прізвище) ___________________ 199__ року

ПЛАН ЗОВНІШНІХ МЕЖ ЗЕМЕЛЬ,
ПЕРЕДАНИХ У КОЛЕКТИВНУ ВЛАСНІСТЬ

Масштаб 1: ________________ ОПИС МЕЖ
Від А до Б _______________ " Б до В _______________ " В до Г _______________ " Г до Д _______________ " Д до Е _______________ " Е до А _______________
Інженер-землевпорядник ____________ ____________
(підпис) (прізвище)

Зміни в межах земельних ділянок _________________________________________________________________
Номер на | Дата, номер і зміст документа, на| Площа, га плані | підставі якого внесено зміну | __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________
М.П. Інженер-землевпорядник __________ ____________
(підпис) (прізвище)

ДОДАТОК 1 до Державного акта N
СПИСОК
громадян - членів колективного сільськогосподарського
підприємства, сільськогосподарського кооперативу
або товариства
_________________________________________________________________
N | Прізвище, ім'я, по батькові | Місце проживання п/п| | ---|------------------------------------|------------------------ ___|____________________________________|________________________ ___|____________________________________|________________________ ___|____________________________________|________________________ ___|____________________________________|________________________
Голова __________________________ Ради народних депутатів
М.П. ____________ _____________
(підпис) (прізвище)
Голова __________________________
(колективного
сільськогосподарського
підприємства,
М.П. сільськогосподарського
кооперативу або
товариства) ____________ ____________
(підпис) (прізвище)

Г е р б

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право приватної власності на землю

N 00000001
Державний акт на право приватної власності на землю видано
громадянину України ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
який мешкає ______________________________________________________
(місце проживання) у тому, що на підставі рішення ___________________________________
Ради народних депутатів __________________________________________
(дата, номер або договір купівлі-продажу, __________________________________________________________________
дата, реєстраційний номер) йому (їй) передається у приватну власність земельна ділянка
площею _________________________ гектарів в межах згідно з планом.
Земельна ділянка розташована на території ___________________ __________________________________________________________________
(населений пункт, сільська, селищна, міська Рада) Землю передано для __________________________________________
(мета, призначення) __________________________________________________________________
Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший
видано громадянину _______________________, другий зберігається у
(прізвище) ________________________________ Раді народних депутатів.
Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за N _____________
М.П.
Голова _________________________
Ради народних депутатів ____________ ____________
(підпис) (прізвище) __________________ 199__ року

ПЛАН
ЗОВНІШНІХ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Масштаб 1: _________
ОПИС МЕЖ
Від А до Б ____________________
" Б до В ____________________
" В до Г ____________________
" Г до А ____________________

Інженер-землевпорядник ____________ _______________
(підпис) (прізвище)
Кількісна характеристика земель,
переданих у приватну власність
(гектарів) ________________________________________________________________
Всього | В тому числі | З них |Під будів- земель | сільськогос- |_____________________________|лями, лі- | подарських | ріллі | багаторіч-| кормових|сами та | угідь | | них насад-| угідь |іншими | | | жень | |угіддями _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________

Зміни у межах і розмірах земельної ділянки ________________________________________________________________
Номер на | Дата, номер і зміст документа, | Площа, га плані | на підставі якого внесено зміну | ______________|__________________________________|______________ ______________|__________________________________|______________ ______________|__________________________________|______________ ______________|__________________________________|______________ ______________|__________________________________|______________ ______________|__________________________________|______________

Інженер-землевпорядник _____________ _____________
(підпис) (прізвище)

Г е р б
ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право постійного користування землею

N 00000001
Державний акт на право постійного користування землею видано
громадянину України ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
який мешкає ______________________________________________________
(місце проживання) у тому, що на підставі рішення ___________________________________ __________________________________________ Ради народних депутатів
__________________________ району ________________________ області
від _________________________ 199___ року N ____________ йому (їй)
надається у постійне користування земельна ділянка площею ________ ________________________________ гектарів в межах згідно з планом.
Земельна ділянка розташована на території ___________________ __________________________________________________________________
(населений пункт, сільська, селищна, міська Рада) Землю надано для ___________________________________________ __________________________________________________________________
(мета, призначення)
Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший
видано землекористувачеві _______________________________________
(прізвище) другий зберігається у ___________________ Раді народних депутатів.
Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право
постійного користування землею за N _____________
М.П.
Голова __________________________
Ради народних депутатів ___________ ______________
(підпис) (прізвище) ____________________ 199__ року

ПЛАН
ЗОВНІШНІХ МЕЖ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Масштаб 1: ________________
ОПИС МЕЖ
Від А до Б ________________ " Б до В ________________ " В до Г ________________ " Г до А ________________
Інженер-землевпорядник ____________ _____________
(підпис) (прізвище)

Кількісна характеристика земель,
наданих у постійне користування
(гектарів)
________________________________________________________________
Всього | В тому числі | З них |Під будів- земель | сільськогос- |_____________________________|лями, лі- | подарських | ріллі | багаторіч-| кормових|сами та | угідь | | них насад-| угідь |іншими | | | жень | |угіддями _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________ _______|_______________|_______|___________|_________|__________
Зміни в землекористуванні ________________________________________________________________
Номер на | Дата, номер і зміст документа, | Площа, га плані | на підставі якого внесено зміну | ______________|__________________________________|______________ ______________|__________________________________|______________ ______________|__________________________________|______________ ______________|__________________________________|______________ ______________|__________________________________|______________ ______________|__________________________________|______________
Інженер-землевпорядник _____________ _______________
(підпис) (прізвище)

Г е р б
ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право постійного користування землею

N 00000001
Державний акт на право постійного користування землею видано __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва землекористувача та його місцезнаходження) __________________________________________________________________ _________________________________________ Радою народних депутатів _______________________ району ___________________ області України
у тому, що зазначеному землекористувачу надається у постійне
користування ______________ гектарів землі в межах згідно з планом
землекористування.
Землю надано у постійне користування для ____________________ __________________________________________________________________
(мета, призначення) відповідно до рішення ______________________________ Ради народних
депутатів від ___________________ 199__ року N ________
Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший
видано землекористувачу, другий зберігається у ___________________ ________________________ Раді народних депутатів.
Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право
постійного користування землею за N _____________________________

М.П.
Голова __________________________
Ради народних депутатів ___________ _____________
(підпис) (прізвище) __________________ 199__ року

ПЛАН ЗОВНІШНІХ МЕЖ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Масштаб 1:_____________
ОПИС МЕЖ
Від А до Б ___________________ " Б до В ___________________ " В до Г ___________________ " Г до А ___________________

Інженер-землевпорядник ____________ ______________
(підпис) (прізвище)
Зміни в землекористуванні _________________________________________________________________
Номер на | Дата, номер і зміст документа, на| Площа, га плані | підставі якого внесено змісту | __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________ __________|__________________________________|___________________
М.П. Інженер-землевпорядник __________ ____________
(підпис) (прізвище)on top