Document 2197-IV, valid, current version — Adoption on November 18, 2004
( Last event — Entry into force, gone December 14, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
мобілізаційної підготовки, мобілізації
та охорони праці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.96 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) в абзаці другому статті 188-4 слова "від десяти" замінити
словами "від восьми";
2) доповнити статтею 210-1 такого змісту:
"Стаття 210-1. Порушення законодавства про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію
Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого
частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян";
3) у частині другій статті 231:
у пункті 1:
в абзаці другому слова "до чотирьох" замінити словами "до
семи";
в абзаці третьому слова "до шести" замінити словами "до
восьми";
в абзаці четвертому слова "до восьми" замінити словами "до
дев'яти";
в абзаці п'ятому слова "до десяти" замінити словами "до
чотирнадцяти";
у пункті 2:
в абзаці другому слова "до шести" замінити словами "до
десяти";
в абзаці третьому слова "до дев'яти" замінити словами "до
одинадцяти";
4) частину першу статті 235 після слів "військову службу"
доповнити словами "про порушення законодавства про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію", а після цифр "210" - цифрами "210-1";
5) у тексті Кодексу слова "спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади у галузі охорони праці" замінити словами
"спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
нагляду за охороною праці".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2197-IVon top