Document 2188-IV, valid, current version — Revision on January 1, 2014, on the basis - 584-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.110 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Законом
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законом
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.740 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013 }

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 164-14 такого змісту:
"Стаття 164-14. Порушення законодавства про здійснення
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні
кошти
Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні
кошти без застосування визначених законом процедур; застосування
процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі
оформлення тендерної документації з порушенням законодавства про
здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти,
оцінка тендерних пропозицій, які не відповідають критеріям та
методиці оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції, що
міститься у тендерній документації, укладення з учасником, що став
переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають
вимогам тендерної документації; неоприлюднення інформації щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до
вимог законодавства, недотримання умов захисту вітчизняного ринку;
неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення
процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення
недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення
зазначеної процедури -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри
"164-5 - 164-13" замінити цифрами "164-5 - 164-14";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби
України (стаття 164-12)" слово і цифри "(стаття 164-12)" замінити
словом і цифрами "(статті 164-12, 164-14)";
в абзаці "Рахункової палати (статті 164-12, 188-19)" слово і
цифри "(статті 164-12, 188-19)" замінити словом і цифрами "(статті
164-12, 164-14, 188-19)";
доповнити абзацом такого змісту:
"спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг
(стаття 164-14)";
4) у другому реченні статті 286 слово і цифри "статтею 51"
замінити словом і цифрами "статтями 51, 164-12, 164-14", а слова
"про дрібне розкрадання" виключити.

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2188-IVon top