Document 2188-IV, previous version — Revision on January 1, 2011, on the basis - 2755-VI
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.110 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Законом
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. У розділі XXI Митного тарифу України
( 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф
України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781;
Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р.,
N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003
р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст.
235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 26, ст.
360, N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408, ст. 409, N 43-44,
ст. 493) цифри і слова:
"9701 10 00 00 - картини, живопис 0 5 шт.
та малюнки 9701 90 00 00 - інші 0 5 -
9702 00 00 00 Оригінали гравюр, 0 5 шт.
естампів та
літографій 9703 00 00 00 Оригінали скульптур 0 5 шт.
або статуеток з
будь-якого матеріалу 9704 00 00 00 Марки поштові, 0 5 -
гербові марки, знаки
поштової оплати
гашені, у тому числі
першого дня гашення,
поштовий папір,
гербовий папір та
аналогічні предмети,
використані або,
якщо не використані,
то не знаходяться в
обігу або не нового
випуску в країні,
для якої вони
призначені 9705 00 00 00 Колекції та предмети 0 5 -
колекціонування
зоологічні,
ботанічні, з
мінералогії,
анатомії або
предмети для таких
колекцій, що
становлять
історичний,
археологічний,
палеонтологічний,
етнографічний чи
нумізматичний
інтерес 9706 00 00 00 Предмети 0 5 -"
антикваріату віком
понад 100 років
замінити цифрами і словами:
"9701 10 00 00 - картини, живопис 0 0 шт.
та малюнки 9701 90 00 00 - інші 0 0 -
9702 00 00 00 Оригінали гравюр, 0 0 шт.
естампів та
літографій 9703 00 00 00 Оригінали скульптур 0 0 шт.
або статуеток з
будь-якого матеріалу 9704 00 00 00 Марки поштові, 0 0 -
гербові марки, знаки
поштової оплати
гашені, у тому числі
першого дня гашення,
поштовий папір,
гербовий папір та
аналогічні предмети,
використані або,
якщо не використані,
то не знаходяться в
обігу або не нового
випуску в країні,
для якої вони
призначені 9705 00 00 00 Колекції та предмети 0 0 -
колекціонування
зоологічні,
ботанічні, з
мінералогії,
анатомії або
предмети для таких
колекцій, що
становлять
історичний,
археологічний,
палеонтологічний,
етнографічний чи
нумізматичний
інтерес 9706 00 00 00 Предмети 0 0 -".
антикваріату віком
понад 100 років
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 164-14 такого змісту:
"Стаття 164-14. Порушення законодавства про здійснення
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні
кошти
Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні
кошти без застосування визначених законом процедур; застосування
процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі
оформлення тендерної документації з порушенням законодавства про
здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти,
оцінка тендерних пропозицій, які не відповідають критеріям та
методиці оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції, що
міститься у тендерній документації, укладення з учасником, що став
переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають
вимогам тендерної документації; неоприлюднення інформації щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до
вимог законодавства, недотримання умов захисту вітчизняного ринку;
неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення
процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення
недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення
зазначеної процедури -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри
"164-5 - 164-13" замінити цифрами "164-5 - 164-14";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби
України (стаття 164-12)" слово і цифри "(стаття 164-12)" замінити
словом і цифрами "(статті 164-12, 164-14)";
в абзаці "Рахункової палати (статті 164-12, 188-19)" слово і
цифри "(статті 164-12, 188-19)" замінити словом і цифрами "(статті
164-12, 164-14, 188-19)";
доповнити абзацом такого змісту:
"спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг
(стаття 164-14)";
4) у другому реченні статті 286 слово і цифри "статтею 51"
замінити словом і цифрами "статтями 51, 164-12, 164-14", а слова
"про дрібне розкрадання" виключити.

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2188-IVon top