Print   Font: or Ctrl + mouse wheel


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 4, ст.21 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. У пункті 1 розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) слова і цифри "1 січня 2001 року" замінити на слова і цифри "1 квітня 2001 року".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 21 грудня 2000 року
N 2180-III


Publications of document