Document 218/94-ВР, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
кодексу України та Кримінально-процесуального
кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.409 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист інформації
в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1002-05 ) після цифр "194" доповнити цифрами
"198-1".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 20 жовтня 1994 року
N 218/94-ВРon top