Document 2175-XII, valid, current version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 1129-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про скасування кримінальних покарань
у вигляді заслання і вислання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 23, ст. 337 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2175а-XII ( 2175а-12 ) від 06.03.92, ВВР, 1992, N 23, ст.338 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21
- набуває чинності 01.01.2004 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Скасувати кримінальні покарання у вигляді заслання і
вислання, у зв'язку з чим внести до законодавчих актів України
такі зміни:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV
( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 6 березня 1992 року
N 2175-XIIon top