Document 217-2016-р, invalid, current version — Loss of force on March 17, 2018, on the basis - 1106-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 лютого 2016 р. № 217-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 “Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2197; 2016 р., № 3, ст. 197 ) такі зміни:

доповнити розпорядження пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Затвердити план заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, що додається.”;

у пункті 2:

в абзацах першому і другому слово “плану” замінити словом “планів”;

абзац третій виключити;

в абзаці четвертому слово “плану” замінити словом “планів”;

у пункті 3 слово “планом” замінити словом “планами”;

пункти 74-176 плану заходів, затвердженого зазначеним розпорядженням, виключити.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 217-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання за Угодою про асоціацію

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

Джерела фінансування

Глава 1. Національний режим та доступ товарів на ринки

Визначення методики скасування сторонами рівнів увізних мит (стаття 29)

1. Підготовка порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

1) розроблення та погодження із Стороною ЄС порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

лютий 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
МЗС

погодження із Стороною ЄС порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
МЗС

розгляд та схвалення Комітетом асоціації у торговельному складі порядку скасування сторонами ввізних мит на товари, які походять з іншої сторони

Виконання положень приміток до додатків I-C та I-D до Угоди щодо перерахування показників графіків зниження вивізних (експортних) мит з метою збереження відносної переваги (у тій самій пропорції) порівняно із зв’язаною у рамках СОТ ставкою вивізного (експортного) мита, яка визначена для кожного періоду

2. Внесення змін до додатків I-C та I-D

погодження із Стороною ЄС змін до додатків I-C та I-D

лютий 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
МЗС

погодження із Стороною ЄС проекту перерахунку показників графіків зниження вивізних (експортних) мит, визначених у додатках I-C та I-D

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) узгодження із Стороною ЄС процедури затвердження змін до додатків I-C та I-D

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
ДФС
Мінагрополітики
МЗС

розгляд та схвалення Комітетом асоціації у торговельному складі змін до додатків I-C та I-D Угоди

Глава 2. Засоби захисту торгівлі

Розроблення механізму застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС (стаття 44)

3. Розроблення порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

1) підготовка та погодження із Стороною ЄС проекту Порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

січень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Держстат
Мінфін
ДФС
МВС

погодження із Стороною ЄС проекту Порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

2) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Держстат
Мінфін
ДФС
МВС

прийняття постанови про затвердження порядку застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з держав - членів ЄС


Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі

Співробітництво з ЄС у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності (стаття 55)

4. Забезпечення співробітництва з питань нормативно-правового регулювання

здійснення обміну інформацією, досвідом і даними з відповідними інституціями ЄС

2016-2017 рр.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

регулярний обмін інформацією, проведення навчальних семінарів та візитів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної допомоги, кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

5. Забезпечення наукового і технічного співробітництва

здійснення обміну, досвідом і даними між відповідними організаціями як державними, так і приватними, відповідальними за метрологічну діяльність, стандартизацію, випробування, ринковий нагляд, сертифікацію та акредитацію

2016-2017 рр.

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

регулярний обмін інформацією, навчальні семінари та візити

Сприяння розвитку інфраструктури систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності та ринкового нагляду в Україні (стаття 55)

6. Забезпечення розвитку системи стандартизації

проведення аналізу сфер діяльності технічних комітетів стандартизації

грудень 2016 р.

Національний орган стандартизації (за згодою)

наявність аналітичної інформації щодо приведення сфер діяльності національних технічних комітетів стандартизації у відповідність із сферами діяльності технічних комітетів міжнародних та європейських організацій стандартизації

кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

7. Забезпечення розвитку метрологічної системи України

1) проведення аналізу метрологічної системи України та сфер її відповідальності

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

наявність відповідної аналітичної інформації щодо метрологічної системи України та сфер її відповідальності

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів для реалізації положень Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1165

травень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


8. Забезпечення розвитку системи оцінки відповідності

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів для забезпечення реалізації положень Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


2) розроблення графіка проведення моніторингу органів з оцінки відповідності

червень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

видання наказу Мінекономрозвитку


9. Забезпечення розвитку системи акредитації

1) проведення аналізу системи акредитації

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку

наявність відповідної аналітичної інформації


2) підготовка проекту заявки щодо отримання повноправного членства Національного агентства з акредитації в Міжнародному форумі з акредитації (IАF)

вересень 2016 р.

Національне агентство з акредитації (за згодою)

наявність проекту заявки


3) опрацювання питання щодо впровадження Документа ЕА щодо акредитації з метою нотифікації ЕА-2/17 INF

червень 2016 р.

Національне агентство з акредитації (за згодою)

прийняття плану впровадження зазначеного Документа


4) проведення моніторингу Національного агентства з акредитації

травень 2017 р.

Мінекономрозвитку

наявність відповідної аналітичної інформації про результати проведення моніторингу


5) забезпечення відповідності Національного агентства з акредитації вимогам до національних органів з акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації

постійно

Національне агентство з акредитації (за згодою)

відповідність Національного агентства з акредитації вимогам до національних органів з акредитації міжнародних та європейських організацій з акредитації


10. Забезпечення розвитку системи органів державного ринкового нагляду

1) проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
органи державного ринкового нагляду
інші центральні органи виконавчої влади

наявність відповідної аналітичної інформації


2) коригування сфер відповідальності

вересень 2016 р.

Мінекономрозвитку
органи державного ринкового нагляду
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


3) проведення аналізу системи органів державного ринкового нагляду на відповідність вимогам європейських органів державного ринкового нагляду

квітень 2017 р.

Мінекономрозвитку
органи державного ринкового нагляду
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення плану розвитку органів державного ринкового нагляду на 2017-2019 роки


11. Впровадження європейських стандартів (EN) як національних стандартів

1) проведення аналізу європейських стандартів

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні


2) проведення аналізу європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом (ETSI)

грудень 2018 р.

Адміністрація
Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

визначений перелік стандартів ЄС для прийняття в Україні


3) прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних національних стандартів, зокрема міждержавних стандартів (GOST/ГОСТ)

2016-2019 роки

Мінекономрозвитку
Національний орган стандартизації (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення і виконання програми прийняття європейських стандартів (EN) як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних стандартів


Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності (статті 55 і 56 та додаток III)

12. Імплементація відповідних положень законодавства ЄС в національне законодавство

1) виконання Плану імплементації Регламенту (ЄС) 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Рішення 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 85/374/ЄЕС з питань безпеки продукції та ринкового нагляду, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164 “Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування НКРЗІ (за згодою)
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту ЄС “Додаткові заходи до Програми підтримки секторальної політики “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом”

2) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо загальної безпеки продукції

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

3) забезпечення імплементації актів законодавства ЄС щодо відповідальності за дефектну продукцію

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

4) забезпечення виконання пунктів 9-10 плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 (далі - план заходів щодо реалізації Стратегії)

2016-2020 роки

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

13. Розроблення технічного регламенту простих посудин високого тиску

виконання підпункту 3 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінсоцполітики
Держпраці
Міненерговугілля

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках міжнародних договорів про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

14. Розроблення технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

виконання пункту 17 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінсоцполітики
Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

Розроблення технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском

виконання пункту 11 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

16. Розроблення технічного регламенту ліфтів

виконання пункту 12 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінсоцполітики
Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

17. Розроблення технічного регламенту вимог до коефіцієнта корисної дії нових водонагрівних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

виконання абзацу третього підпункту 9 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

18. Розроблення технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі

виконання пункту 13 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

19. Розроблення технічного регламенту засобів індивідуального захисту

виконання пункту 15 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінсоцполітики
Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

20. Розроблення технічного регламенту технічних вимог щодо енергоспоживання електричних побутових холодильників та морозильних камер

виконання абзацу першого підпункту 9 пункту 9 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінприроди

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту

21. Розроблення технічного регламенту суднового обладнання

виконання пункту 14 плану заходів з реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


22. Розроблення технічного регламенту обладнання та системи захисту, призначених для застосування у вибухонебезпечній атмосфері

виконання пункту 18 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


23. Розроблення технічного регламенту радіо- і телекомунікаційного термінального обладнання та взаємне визнання його відповідності

виконання пункту 22 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Адміністрація
Держспецзв’язку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


24. Розроблення технічного регламенту канатних установ для перевезення людей

виконання пункту 19 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінсоцполітики
Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


25. Розроблення технічного регламенту прогулянкових суден

виконання пункту 23 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2018 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


26. Розроблення технічного регламенту будівельних виробів

виконання підпункту 10 пункту 24 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2016 р.

Мінрегіон

розроблення та схвалення законопроекту


27. Розроблення технічного регламенту пакування та відходів

виконання пункту 21 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінприроди
Мінекономрозвитку

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


28. Розроблення технічного регламенту вибухових речовин цивільного призначення

виконання пункту 20 плану заходів щодо реалізації Стратегії

грудень 2017 р.

Мінсоцполітики
Міненерговугілля
Держпраці

прийняття постанови Кабінету Міністрів України про затвердження технічного регламенту


Укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA) (статті 56, 57 та Додаток III)

29. Досягнення домовленостей між Україною та ЄС про стан узгодження відповідного технічного законодавства України, стандартів та інфраструктури у пріоритетних секторах промислової продукції

1) обмін інформацією з ЄС та оцінка відповідності системи технічного регулювання законодавству ЄС для таких секторів промислової продукції, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску

січень - вересень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

підписання Протоколу про включення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів для таких секторів промислової продукції, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність для таких секторів промислових товарів, як низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини, прості посудини високого тиску

жовтень - грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
МЗС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів


3) визначення пріоритетних секторів промислової продукції, в яких укладатиметься зазначена Угода

січень - червень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

визначення переліку секторів промислової продукції


4) розроблення технічних регламентів на відповідні види продукції, прийняття відповідних національних стандартів, призначення органів з оцінки відповідності

липень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку
НКРЗІ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення технічних регламентів та прийняття національних стандартів, створення інфраструктури органів з оцінки відповідності


5) обмін інформацією з ЄС та оцінка відповідності системи технічного регулювання законодавству ЄС для відповідних секторів промислової продукції

січень - червень 2018 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

обмін листами, таблицями відповідності законодавства


6) підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів для секторів промислової продукції відповідно до Додатка III

2018-2019 роки

Мінекономрозвитку
МЗС
Мін’юст
НКРЗІ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів


Застосування маркування та етикетування (стаття 58)

30. Зведення до мінімуму вимоги щодо маркування чи етикетування, крім тих вимог, які необхідні для адаптації законодавства ЄС у цій сфері та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної політики

1) проведення аналізу національних вимог щодо маркування чи етикетування

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) підготовка пропозицій за результатами аналізу щодо мінімізації зазначених вимог

квітень 2016 р.

Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи

Наближення законодавства України до законодавства ЄС (статті 59, 64)

31. Наближення законодавства України у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до законодавства ЄС відповідно до додатків IV-А, IV-В, IV-С та V

1) подання проекту Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд Кабінету Міністрів України

січень 2016 р.

Мінагрополітики

затвердження Кабінетом Міністрів України Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”

2) подання Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на розгляд підкомітету з управління санітарними та фітосанітарним заходами

березень 2016 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба МОЗ

розгляд Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди на засіданні підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

3) розроблення плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України

серпень 2016 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади

затвердження Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди


4) забезпечення реалізації Всеохоплюючої стратегії імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди

грудень 2019 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба
МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття нормативно-правових актів згідно із Всеохоплюючою стратегією імплементації глави IV “Санітарні та фітосанітарні заходи” розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди


5) виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Директиви 2001/18/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1144 “Про схвалення розроблених Міністерством аграрної політики та продовольства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

листопад 2016 р.

Мінагрополітики
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Мінфін
Держветфітослужба

виконання плану імплементації Регламенту, надання позитивних висновків підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами


Створення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (стаття 63)

32. Завершення утворення компетентного органу та визначення контрольно-наглядових функцій у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

1) завершення процесу прийняття організаційно-розпорядчих документів, необхідних для початку функціонування новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

лютий 2016 р.

Держветфітослужба
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття акта про можливість забезпечення виконання функцій і повноважень, покладених на новостворений компетентний орган у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту технічної допомоги ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”, кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

2) визначення структури центрального апарату новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів і його територіальних органів

лютий 2016 р.

Держветфітослужба

видання наказу новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів про затвердження його структури та його територіальних органів

3) представлення Стороні ЄС структури, організації та повноважень новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

березень 2016 р.

Держветфітослужба

презентація інформації про діяльність та повноваження новоствореного компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів на засіданні підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами

Застосування принципів регіоналізації /зонування, компартменталізації (статті 59, 65)

33. Утворення на території України регіонів (зон) та компартментів

прийняття актів законодавства, якими встановлюються вимоги до утворення регіону, компартменту, буферної та карантинної зони на території України відповідно до вимог Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ)

грудень 2016 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

схвалення актів законодавства

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти проекту технічної допомоги ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні”, а також кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

34. Визнання Україною регіонів (зон) та/або компартментів, утворених на території ЄС

створення нормативно-правової бази щодо регіонів (зон) та/або компартментів на території держав експорту

грудень 2016 р.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

схвалення актів законодавства


Глава 5. Митні питання та сприяння торгівлі

Приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р. (стаття 84, додаток XV)

35. Встановлення електронної системи обміну даними про товари, які переміщуються транзитом, між всіма митними органами - учасниками транзиту та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

1) виконання плану імплементації Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р., схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

грудень 2016 р.

Мінфін
ДФС
МЗС
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України” (щодо приведення транзитних процедур у відповідність із Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенцією про єдиний режим транзиту)

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) забезпечення тестового функціонування системи NCTS на національному рівні

січень -грудень 2017 р.

ДФС

успішне функціонування системи NCTS в Україні протягом одного року


3) ратифікація Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 р. та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 р.

протягом шести місяців з дати отримання Україною запрошення від Сторони ЄС щодо приєднання до зазначених Конвенцій на правах договірної сторони

Мінфін
ДФС
МЗС
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури
Мін’юст
Національний банк (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо ратифікації зазначених Конвенцій


Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері митних питань та сприяння торгівлі (стаття 84, додаток XV)

36. Прийняття актів законодавства, які нададуть найбільш сприятливі умови для торгових операторів (Регламент (ЄС) 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу, крім статей 4, 10, 11, 24, 25, 54, 46 (пункти 3, 5-8), 50 (пункт 1), 99, 178, 179, 204, 278)

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 952/2013 Європейського Парламенту та Ради від 9 жовтня 2013 р., яким встановлюється Митний кодекс Союзу, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мін’юст
МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

37. Імплементація Регламенту Ради (ЄС) 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит країн (розділ I “Сфера застосування та визначення” та розділ II “Звільнення від ввізного мита”), та Директиви Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн (розділ 3 “Кількісні обмеження”)

виконання плану імплементації Регламенту Ради (ЄС) 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит країн, та Директиви Ради (ЄС) 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінфін
ДФС
Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі


38. Імплементація Регламенту (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 1352/2013 від 4 грудня 2013 р., яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) 608/2013 Європейського Парламенту та Ради щодо митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 391 “Про схвалення розроблених Міністерством фінансів планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері оподаткування, митних питань та сприяння торгівлі”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінфін
ДФС
ДСІВ

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, надання позитивних висновків підкомітету з питань митного співробітництва або рішень Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні”

39. Імплементація найкращих європейських практик, у тому числі Митних прототипів “Сustoms Blueprints” в оновленій редакції

розроблення проекту Стратегії розвитку митної справи в Україні на підставі Митних прототипів “Сustoms Blueprints” в оновленій редакції

квітень 2017 р.

Мінфін
ДФС

прийняття Стратегії розвитку митної справи в Україні

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках Програми ЄС “Customs 2020”

Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля

Забезпечення імплементації положень щодо тимчасової присутності фізичних осіб для цілей економічної діяльності (статті 98, 99, 100, 102)

40. Імплементація положень щодо категорії “основний персонал”

імплементація положення щодо в’їзду і тимчасового перебування основного персоналу на території України до трьох років

січень - грудень 2016 р.

МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

41. Імплементація положень щодо категорії “випускники-стажери”

імплементація положення щодо тимчасового в’їзду та перебування на території України випускників- стажерів не більше одного року

січень - грудень 2016 р.

МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

42. Імплементація положень щодо категорії “продавці бізнес-послуг”

імплементація положення щодо тимчасового в’їзду і перебування на території України продавців бізнес-послуг на період до 90 днів протягом 12 місяців

січень - грудень 2016 р.

МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

43. Імплементація положень щодо категорії “незалежні фахівці”

імплементація положення щодо тимчасового перебування на території України незалежних фахівців

січень - грудень 2016 р.

МВС
Мінсоцполітики
ДМС
МЗС

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Забезпечення прозорості та нерозголошення конфіденційної інформації (стаття 107)

44. Визначення або утворення контактних пунктів оброблення запитів щодо надання конкретної інформації для інвесторів і постачальників послуг

визначення/створення інформаційного центру

лютий 2016 р.

Мінекономрозвитку
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

видання наказу Мінекономрозвитку

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Поштові та кур’єрські послуги

Забезпечення функціонування незалежного регуляторного органу у сфері поштових та кур’єрських послуг (стаття 113)

45. Визначення органу, незалежного у прийнятті рішень від інших органів та фінансово незалежного, юридично відокремленого та не підзвітного жодному з постачальників поштових та кур’єрських послуг

удосконалення функцій та повноважень незалежного регуляторного органу

грудень 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
Мінінфраструктури
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, визначення функцій та повноважень регуляторного органу, забезпечення його ефективного функціонування

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері поштових та кур’єрських послуг (статті 111, 114 та додаток XVII)

46. Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень Директив ЄС у сфері поштових та кур’єрських послуг

1) розроблення проекту “дорожньої карти”

лютий 2016 р.

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

розроблення проекту “дорожньої карти”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС на експертному рівні

березень 2016 р.

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС


3) внесення проекту “дорожньої карти” на розгляд Кабінету Міністрів України

квітень 2016 р.

Мінінфраструктури
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

схвалення “дорожньої карти” Кабінетом Міністрів України


4) внесення “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі

травень 2016 р.

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)
НКРЗІ (за згодою)
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

прийняття “дорожньої карти”


47. Удосконалення практики застосування універсальної послуги

1) перегляд та визначення переліку універсальних послуг

грудень 2016 р.

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

визначення переліку універсальних послуг визначеної якості у всіх пунктах на території України за доступними цінами для всіх користувачів


2) установлення стандартів якості для надання універсальної поштової послуги

березень 2017 р.

Мінінфраструктури НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)

впровадження стандартів якості для надання універсальної поштової послуги


48. Імплементація положень Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування

виконання плану імплементації Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради  про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 222 “Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 р. про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування”

2016-2017 роки

Мінінфраструктури
НКРЗІ (за згодою)
Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Телекомунікаційні послуги

Забезпечення функціонування незалежного регуляторного органу у сфері електронних комунікаційних послуг (статті 116, 391 (пункт C), додаток XVII-3)

49. Визначення регуляторного органу у сфері зв’язку, незалежного у прийнятті рішень від інших органів та фінансово незалежного, функціонально незалежного від будь-якого постачальника послуг, що надає послуги зв’язку

забезпечення ефективного функціонування незалежного регуляторного органу

грудень 2016 р.

НКРЗІ (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, визначення функціонуючих регуляторних органів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій) (статті 115, 116, 118, 120, 124, 389, 394, додатки XVII та XX)

50. Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень Директив ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій)

1) розроблення проекту “дорожньої карти”

березень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування

розроблення проекту “дорожньої карти”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

2) погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС на експертному рівні

квітень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування

погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС


3) внесення проекту “дорожньої карти” на розгляд Кабінету Міністрів України

травень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон

схвалення Кабінетом Міністрів України “дорожньої карти”


4) внесення “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі

червень 2016 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

прийняття “дорожньої карти”


51. Застосування практики універсальної послуги у сфері телекомунікаційних послуг

визначення типів вимог до універсальної послуги та забезпечення її доступності

грудень 2016 р.

Адміністрація
Держспецзв’язку НКРЗІ (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

52. Імплементація положень Директиви 2002/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про єдину нормативно-правову базу для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Держархбудінспекція
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

53. Імплементація положень Директиви № 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про авторизацію електронних комунікаційних мереж та послуг із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація
Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

54. Імплементація положень Директиви 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про доступ та з’єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення із змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Держархбудінспекція
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінінфраструктури
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

55. Імплементація положень Директиви 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних комунікаційних мереж і послуг (Директива універсальних послуг) із змінами, внесеними Директивою 2009/136/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р.

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів, виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках допомоги ЄС (місія TAIEX)

56. Імплементація положень Рішення 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про нормативно-правову базу щодо політики стосовно спектра радіочастот в Європейській спільноті

1) виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Рішення, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) гармонізація використання смуг радіочастот в Україні з ЄС відповідно до рішень Комісії ЄС, прийнятих у рамках Рішення № 676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 р. про правові рамки для радіоспектральної політики в Європейській спільноті

грудень 2019 р.

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Міноборони
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та плану використання радіочастотного ресурсу України


57. Імплементація положень Директиви Комісії 2002/77/ЄС від 16 вересня 2002 р. щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 360 “Про схвалення розробленого Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій”

грудень 2017 р.

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)
Державне агентство з питань електронного урядування
Антимонопольний комітет
Мінрегіон Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


58. Імплементація положень Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ

виконання плану імплементації Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 162 “Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2016 р.

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


59. Імплементація положень Директиви 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної торгівлі на внутрішньому ринку (Директива про електронну торгівлю)

виконання плану імплементації Директиви 98/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 1998 р. про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ та Директиви 2000/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2000 р. про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції на внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію), схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 162 “Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Мінрегіон
Державне агентство з питань електронного урядування

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


60. Імплементація положень  Регламенту (ЄС) 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних трансакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних трансакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1146 “Про схвалення розроблених Міністерством юстиції планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Мін’юст
Мінекономрозвитку
Адміністрація Держспецзв’язку

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері фінансових послуг (стаття 133, додаток XVII)

61. Забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг та для боротьби з ухиленням від сплати податків на всій території України

1) запровадження стандартів: “Основні принципи ефективного банківського нагляду” Базельського комітету

2016-2019 роки

Національний банк (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги “EU-FINSTAR”

“Основні принципи страхування” Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю

2016-2019 роки

Нацкомфінпослуг (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

“Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів” Міжнародної організації комісій з цінних паперів

2016-2019 роки

НКЦПФР (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


2) здійснення імплементації Угоди ОEСР про обмін інформацією з питань оподаткування

2016-2019 роки

Мінфін
ДФС
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


3) запровадження Заяви держав - членів “Групи двадцяти” про прозорість інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування

2016-2019 роки

ДФС
Мінфін
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


4) забезпечення розвитку національного законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема шляхом імплементації міжнародних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

2016-2019 роки

Мінфін
ДФС
Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


5) запровадження стандарту “Десять основних принципів обміну інформацією”, який поширюється міністрами фінансів держав - членів “Групи семи”

2016-2019 роки

Мінфін

прийняття та виконання відповідних нормативно-правових актів


Банківська сфера

62. Імплементація положень Директиви 2013/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, яка вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄC і скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги “EU-FINSTAR”

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


63. Імплементація положень Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26 червня 2013 р. про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012

1) розроблення планів імплементації Регламенту

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Регламенту


2) виконання планів імплементації Регламенту

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Регламенту


64. Імплементація положень Директиви 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про додатковий нагляд за діяльністю кредитних установ, страхових компаній та інвестиційних компаній у фінансовому конгломераті та про внесення змін до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС та Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЄС і 2000/12/ЄС

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


65. Імплементація положень Директиви 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Національний банк (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


66. Імплементація положень Директиви 2014/49/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. щодо систем гарантування депозитів

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


67. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 р. про річну звітність та консолідовану звітність банків та інших фінансових установ

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


68. Імплементація положень Директиви 2001/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. про внесення змін до Директив № 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 86/635/ЄЕС про правила перевірки річної і консолідованої звітності певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


69. Імплементація положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2003/51/ЄС від 18 червня 2003 р. про внесення змін до Директив № 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС, 86/635/ЄЕС та 91/674/ЄЕС про річну та консолідовану звітність певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових компаній

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


70. Імплементація положень Директиви 2006/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 р. про внесення змін до директив Ради ЄС 78/660/ЄЕС про річні звіти певних видів компаній, 83/349/ЄЕС про консолідовані звіти, 86/635/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти банків та інших фінансових установ та 91/674/ЄЕС про річні звіти та консолідовані звіти страхових компаній

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


71. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 р. про зобов’язання філій кредитних установ та фінансових установ, заснованих у державі-члені, які мають головний офіс за межами такої держави-члена, щодо публікації щорічних звітних бухгалтерських звітів

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


72. Імплементація положень Директиви 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 р. про реорганізацію та ліквідацію кредитних установ

1) розроблення планів імплементації Директиви

січень 2017 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Страхування

73. Імплементація положень Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. про початок і провадження діяльності у сфері страхування та перестрахування (Платоспроможність II, перероблений варіант)

1) розроблення планів імплементації Директиви

грудень 2016 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання планів імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2018 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


74. Імплементація положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія)

виконання плану імплементації положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо страхування від цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 лютого 2015 р. № 3

грудень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


75. Імплементація положень Директиви Ради ЄС 91/674/ЄЕС від 19 грудня 1991 р. про річну і консолідовану звітність страхових підприємств

1) розроблення планів імплементації Директиви

грудень 2016 р.

Мінфін Нацкомфінпослуг (за згодою)
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання планів імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2018 р.

Мінфін
Нацкомфінпослуг (за згодою)
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


76. Імплементація положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні

виконання плану імплементації положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 р. про посередництво у страхуванні, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 лютого 2015 р. № 3

січень - грудень 2017 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


77. Імплементація положень Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними

виконання плану імплементації Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 34 “Про схвалення розроблених Міністерством соціальної політики планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

січень - червень 2016 р.

Мінсоцполітики
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Цінні папери

78. Імплементація положень Директиви 2014/65/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. на ринках фінансових інструментів і внесення змін до Директив 2002/92/ЄC та 2011/61/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

79. Імплементація положень Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 листопада 2003 р. стосовно публікації проспектів під час пропонування цінних паперів на продаж або прийняття для здійснення торгівлі, якою вносяться зміни до Директиви № 2001/34/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви,


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


80. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 809/2004 від 29 квітня 2004 р. щодо імплементації Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно інформації, що міститься у проспектах, а також формату, інкорпорації шляхом посилання та публікації таких проспектів і поширення реклами

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


81. Імплементація положень Директиви 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. щодо гармонізації вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери прийнято для здійснення торгівлі на регульованому ринку, та якою вносяться зміни до Директиви 2001/34/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


82. Імплементація положень Директиви Комісії 2007/14/ЄС від 8 березня 2007 р., якою встановлюються детальні правила для імплементації окремих положень Директиви № 2004/109/ЄС щодо гармонізації вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери прийнято для здійснення торгівлі на регульованому ринку

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


83. Імплементація положень Директиви 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 р. щодо схем компенсації інвестору

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


84. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 596/2014 Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. стосовно зловживань на ринку (регламент про зловживання на ринку), що скасовує Директиву 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Директиви 2003/124 Ради і Комісії/ЄC, 2003/125/ЄC і 2004/72/EC

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


85. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 1060/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. щодо кредитних рейтингових агентств

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


86. Імплементація положень Директиви 2014/57/ЄС від 16 квітня 2014 р. про кримінальні санкції щодо ринкових зловживань

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


87. Імплементація положень Директиви 2001/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 травня 2001 р. щодо допуску цінних паперів до лістингу офіційної фондової біржі та щодо інформації про зазначені цінні папери, яка повинна бути опублікована

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


88. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 1569/2007 від 21 грудня 2007 р., яким встановлюється механізм для визначення еквівалентності стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються емітентами цінних паперів третіх країн відповідно до Директив 2003/71/ЄС та 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради

1) розроблення планів імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)
Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання планів імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


89. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 600/2014 від 15 травня 2014 р. про ринки фінансових інструментів та внесення змін до Регламенту (ЄС) 648/2012

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Інститути спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу

90. Імплементація положень Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS)

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

91. Імплементація положень Директиви Комісії 2010/43/ЄС від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно організаційних вимог, конфлікту інтересів, ведення бізнесу, управління ризиками, а також щодо змісту угоди між депозитарієм та керуючою компанією

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


92. Імплементація положень Директиви Комісії 2010/42/ЄС від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно певних положень щодо злиття фондів, структур типу основна-донор та процедури повідомлення

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


93. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 583/2010 від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно ключової інформації для інвестора та виконання необхідних умов під час надання ключової інформації для інвестора або проспекту на довговічному носії, іншому, ніж паперовий, та за допомогою веб-сайту

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


94. Імплементація положень Регламенту Комісії (ЄС) 584/2010 від 1 липня 2010 р. щодо імплементації Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, яка стосується форми та змісту стандартного листа-повідомлення та атестації UCITS (інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу), використання електронного документообігу між уповноваженими органами з метою здійснення нотифікації та процедур перевірки на місці та розслідувань, а також обміну інформацією між уповноваженими органами

1) розроблення плану імплементації Регламенту

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Регламенту


2) виконання плану імплементації Регламенту

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


95. Імплементація положень Директиви Комісії 2007/16/ЄС від 19 березня 2007 р. щодо імплементації Директиви Ради 85/611/ЄЕС про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS), стосовно роз’яснення деяких визначень

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Ринкова інфраструктура

96. Імплементація положень Директиви 2009/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р., якою вносяться зміни до Директиви 98/26/ЄС про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами та Директиви № 2002/47/ЄС про фінансове забезпечення, яке стосується пов’язаних систем і кредитних вимог

1) розроблення плану імплементації Директиви

січень 2017 р.

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


97. Імплементація положень Директиви 98/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 1998 р. про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами

1) розроблення плану імплементації Директиви

січень 2017 р.

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)
Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


98. Імплементація положень Директиви 2002/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 червня 2002 р. про фінансові заходи поручительства

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2016 р.

НКЦПФР (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

НКЦПФР (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Платежі

99. Імплементація положень Директиви (ЄС) 2015/2366 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 р. про платіжні послуги на внутрішньому ринку, якою вносяться зміни до Директив 2002/65/ЄС, 2009/110/ЄС і 2013/36/ЄС та Регламенту (ЄС) 1093/2010 і скасовується Директива 2007/64/ЄС

1) розроблення плану імплементації Директиви

грудень 2017 р.

Національний банк (за згодою)

схвалення планів імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Запобігання відмиванню грошей

100. Імплементація положень Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, якою внесено поправки до Регламенту (ЄС) 648/2012 Європейського Парламенту та Ради, яким скасовується Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директива Комісії ЄС 2006/70/ЄC

1) розроблення плану імплементації Директиви

січень 2017 р.

Держфінмоніторинг
Мінфін
ДФС
Національний банк (за згодою)

схвалення плану імплементації Директиви

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) виконання плану імплементації Директиви

грудень 2017 р.

Держфінмоніторинг
Мінфін
ДФС
Національний банк (за згодою)

виконання планів імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

101. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 2015/847 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. про інформацію, що супроводжує грошові перекази, який скасовує Регламент (ЄС) 1781/2006

1) розроблення плану імплементації Регламенту

січень 2017 р.

Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)
Мінфін
ДФС
Мін’юст

схвалення плану імплементації Регламенту

2) виконання плану імплементації Регламенту

грудень 2017 р.

Держфінмоніторинг
Національний банк (за згодою)
Мінфін ДФС Мін’юст

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері міжнародного морського транспорту (додаток XVII)

102. Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень директив ЄС у сфері міжнародного морського транспорту

1) розроблення проекту “дорожньої карти”

лютий 2016 р.

Мінінфраструктури

розроблення проекту “дорожньої карти”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії”

2) погодження проекту “дорожньої карти” із Стороною ЄС на експертному рівні

березень 2016 р.

Мінінфраструктури

наявність проекту “дорожньої карти”, погодженого із Стороною ЄС

3) внесення проекту “дорожньої карти” на розгляд Кабінету Міністрів України

квітень 2016 р.

Мінінфраструктури

схвалення Кабінетом Міністрів України “дорожньої карти”

4) внесення “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі

травень 2016 р.

Мінінфраструктури

прийняття “дорожньої карти”

103. Імплементація положень Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями

виконання плану імплементації Директиви 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно загальних правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден, а також інших спільних дій морськими адміністраціями, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері правил і стандартів для інспектування та організації огляду суден на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Держрибагентство
Регістр судноплавства (за згодою)
Мін’юст МЗС

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

104. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) 3051/95

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Держрибагентство
Регістр судноплавства (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


105. Імплементація положень Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно контролю державою порту

виконання плану імплементації Директиви 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно контролю державою порту, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2017 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Держрибагентство
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
державна установа “Держгідрографія” (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


106. Імплементація положень Директиви 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., якою впроваджується система Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування і скасовується Директива Ради 93/75/ЄEC

виконання плану імплементації Директиви 2002/59/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., якою впроваджується система Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування і скасовується Директива Ради 93/75/ЄEC, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Держрибагентство
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
державна установа “Держгідрографія” (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


107. Імплементація положень Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден

виконання плану імплементації Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Регістр судноплавства (за згодою)
державна установа “Держгідрографія” (за згодою)
державне підприємство “ЧорноморНДІпроект” (за згодою)
державна установа “Український гідрометеорологічний центр” (за згодою)
Мін’юст
МЗС

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


108. Імплементація положень Директиви Ради 1999/35/ЄC від 29 квітня 1999 р. про систему обов’язкового нагляду за безпекою роботи регулярних поромів типу рo-рo та високошвидкісних пасажирських суден

виконання плану імплементації Директиви Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 р. про систему обов’язкових оглядових заходів для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2017 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Регістр судноплавства (за згодою)
Мін’юст

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


109. Імплементація положень Директиви 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про особливі вимоги щодо стабільності пасажирських суден типу рo-рo

виконання плану імплементації Директиви 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про особливі вимоги до остійності пасажирських суден типу ролкер, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Регістр судноплавства (за згодою)
державне підприємство “ЧорноморНДІпроект” (за згодою)
державна установа “Український гідрометеорологічний центр” (за згодою)
державна установа “Держгідрографія” (за згодою)
Мін’юст
МЗС

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


110. Імплементація положень Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює гармонізовані вимоги та процедури з безпеки навантаження та розвантаження балкерів

виконання плану імплементації Директиви 2001/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2001 р., що встановлює узгоджені вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження навалювальних суден (балкерів), схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 343 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


111. Імплементація положень Директиви 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про мінімальний рівень підготовки моряків

виконання плану імплементації Директиви 2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про мінімальний рівень підготовки моряків, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 269 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)
МОЗ
МОН

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


112. Імплементація положень Директиви 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. про портове приймальне обладнання з прийому відходів із суден та залишків вантажу

виконання плану імплементації Директиви 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 р. про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури
Мінприроди державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


113. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про заборону оловоорганічних сполук на суднах

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 р. про заборону оловоорганічних сполук на суднах, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури
Мінприроди
Мін’юст
МЗС
Укртрансбезпека
Регістр судноплавства (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


114. Імплементація положень Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС

виконання плану імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 271 “Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 жовтня 2010 р. про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, яка скасовує Директиву 2002/6/ЄС”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Держрибагентство
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
державна установа “Держгідрографія” (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


115. Імплементація положень Директиви Ради 92/29/ЄЕС від 31 березня 1992 р. про мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я з метою покращення медичного обслуговування на борту суден

1) розроблення плану імплементації Директиви

травень 2016 р.

МОЗ
Укртрансбезпека
Мінінфраструктури

ухвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

червень 2016 р. - грудень 2018 р.

МОЗ
Укртрансбезпека
Мінінфраструктури

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


116. Імплементація положень Директиви Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р. стосовно Угоди про організацію робочого часу моряків, укладеної між Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства (ECSA) та Федерацією транспортних профспілок Європейського Співтовариства (FST) (додаток: Європейська угода про організацію робочого часу моряків, за виключенням статті 16 цієї Директиви)

виконання плану імплементації Директиви Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 р. про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства (АСЄС) та Федерацією транспортних профспілок Європейського Співтовариства, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 402 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Мінсоцполітики

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


117. Імплементація положень Директиви 1999/95/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, що заходять до портів Співтовариства

виконання плану імплементації Директиви 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, які зупиняються у портах Співтовариства, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 402 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері організації робочого часу моряків”

січень 2016 р. - грудень 2019 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Мінсоцполітики

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


118. Імплементація положень Директиви 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 р. про посилення безпеки у портах

1) розроблення плану імплементації Директиви

травень 2016 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Держрибагентство
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
державна установа “Держгідрографія” (за згодою)
СБУ (за згодою)

ухвалення плану імплементації Директиви


2) виконання плану імплементації Директиви

червень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Держрибагентство
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
державна установа “Держгідрографія” (за згодою)
СБУ (за згодою)

виконання плану імплементації Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


119. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення засобів безпеки суден та портових споруд

виконання плану імплементації Регламенту (ЄС) 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення безпеки суден та портових споруд, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 297 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2018 р.

Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Держрибагентство
Регістр судноплавства (за згодою)
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
МЗС
Мін’юст
СБУ (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


120. Імплементація положень Регламенту (ЄС) 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. щодо прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) 2978/94

виконання плану імплементації Регламенту (ЄC) 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 р. про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або аналогічну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) 2978/94, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища на морському та річковому транспорті”

січень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінінфраструктури
Мінприроди
Мінекономрозвитку
Регістр судноплавства (за згодою)

виконання плану імплементації Регламенту, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі


Співробітництво з питань, пов’язаних з електронною торгівлею (статті 139 і 140)

121. Нормативно-правові аспекти електронної торгівлі

1) забезпечення обміну інформацією з ЄС про законодавство у сфері електронної торгівлі

травень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування

наявність переліку актів ЄС у сфері електронної торгівлі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) розроблення планів імплементації актів ЄС у сфері електронної торгівлі

листопад 2016 р.

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування

схвалення планів імплементації актів ЄС у сфері електронної торгівлі

3) виконання планів імплементації актів ЄС у сфері електронної торгівлі

грудень 2016 р. - грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку
Державне агентство з питань електронного урядування

виконання планів імплементації актів ЄС, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Глава 7. Поточні платежі та рух капіталу

Лібералізація у сфері руху капіталу (статті 144-147)

122. Здійснення заходів з метою послідовної та поетапної лібералізації законодавства України у сфері руху капіталу

1) запровадження ведення діалогу між Україною та ЄС з метою полегшення руху капіталу між Сторонами

грудень 2016 р.

Національний банк (за згодою)
Мінекономрозвитку
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

проведення консультацій між Україною та ЄС щодо полегшення руху капіталу між Сторонами

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “EU - FINSTAR”

2) підготовка пропозицій щодо умов подальшого поступового запровадження правил ЄС про вільний рух капіталу та проведення відповідних консультацій із Стороною ЄС

грудень 2019 р.

Національний банк (за згодою)
Мінекономрозвитку
Нацкомфінпослуг (за згодою)
НКЦПФР (за згодою)

проведення консультацій із Стороною ЄС щодо забезпечення поетапної підготовки до лібералізації законодавства України у сфері руху капіталу

Глава 8. Державні закупівлі

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері державних закупівель (статті 152 і 153, додаток XXI)

123. Розроблення “дорожньої карти” з імплементації положень Директив ЄС у сфері державних закупівель, що включає імплементацію Директив 2014/24/ЄС, 2014/25/ЄС, 89/665/ЄЕС, 92/13/ЄЕС, 2007/66/ЄС

1) прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Про Стратегію реформування системи державних закупівель (“дорожню карту”)”

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Про Стратегію реформування системи державних закупівель (“дорожню карту”)”

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні із стандартами ЄС”

2) подання “дорожньої карти” на розгляд Комітету асоціації у торговельному складі

травень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Співробітництво з ЄС у сфері державних закупівель (стаття 156, додаток XXI-О)

124. Інтеграція сучасних електронних технологій у сфері державних закупівель

інтеграція веб-сайту державних закупівель в електронну інформаційну систему державних закупівель ЄС TED

червень 2016 р.

Мінекономрозвитку

забезпечення розширеного доступу до інформації про закупівлі як в Україні, так і в інших країнах, можливість проведення системного аналізу

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу, кошти в рамках проекту технічної допомоги ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні із стандартами ЄС”

Глава 9. Інтелектуальна власність

Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності (статті 168-170, 175, 178-190, 193-218, 220-221, 224-227 частини другої “Стандарти, що стосуються прав інтелектуальної власності”, частини третьої “Захист прав інтелектуальної власності”)

125. Імплементація деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності

1) виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 164 “Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

II квартал 2016 р.

Мінекономрозвитку
ДСІВ
Мін’юст
Мінфін
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) розроблення планів імплементації нових актів ЄС у сфері інтелектуальної власності

2017-2018 роки

Мінекономрозвитку
ДСІВ
Мін’юст
Мінфін
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

виконання планів імплементації у сфері інтелектуальної власності, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

Визнання та охорона географічних зазначень (статті 201-211, додаток XXII)

126. Застосування географічних зазначень

забезпечення належного функціонування системи охорони та захисту географічних зазначень в Україні

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку
ДСІВ
Мін’юст
Мінагрополітики
ДФС
МВС
інші центральні органи виконавчої влади судові органи (за згодою)

наявність інформаційних листів, проведення семінарів, прийняття відповідних нормативно-правових актів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

127. Діяльність Підкомітету з питань географічних зазначень Комітету асоціації у торговельному складі

1) забезпечення обміну інформацією про географічні зазначення для цілей визначення їх охорони відповідно до Угоди

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку
ДСІВ
Мінагрополітики

надання Стороні Угоди переліків географічних зазначень у разі їх оновлення


2) забезпечення обміну інформацією, досвідом і даними між державними і приватними установами щодо розвитку законодавства і політики та практики географічних зазначень

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку
ДСІВ
Мінагрополітики
ДФС

наявність інформаційних листів, проведення семінарів, зустрічей, консультацій


3) інформування представників ділових кіл щодо застосування та захисту географічних зазначень

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку
ДСІВ
Мінагрополітики
ДФС

наявність інформаційних листів, проведення семінарів, зустрічей, консультацій


4) сприяння виробникам та їх об’єднанням у проведенні ребрендінгу відповідної продукції для виконання положень щодо перехідних періодів відповідно до статті 208 Угоди та просування нових назв товарів на ринках України, ЄС та третіх країн

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку
ДСІВ
Мінагрополітики
ДФС

проведення заходів щодо ребрендінгу відповідної продукції та просування нових назв товарів на ринках України, ЄС та третіх країн


Співробітництво у сфері інтелектуальної власності (стаття 252)

128. Забезпечення співробітництва з питань захисту об’єктів права інтелектуальної власності

1) забезпечення обміну інформацією про правову базу з питань прав інтелектуальної власності і практики ЄС та відповідні правила щодо охорони та захисту прав інтелектуальної власності

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку
ДСІВ
Мінагрополітики
ДФС
інші центральні органи виконавчої влади

проведення семінарів, зустрічей, консультацій

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) забезпечення обміну досвідом з ЄС стосовно правозастосування на центральному та субцентральному рівні митною службою, поліцією, адміністративними та судовими органами; координації дій з метою запобігання експорту контрафактних товарів, у тому числі з іншими країнами

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку
ДСІВ
Мінагрополітики
ДФС
МВС
інші центральні органи виконавчої влади3) інформування представників ділових кіл та суспільства щодо напрямів реалізації прав інтелектуальної власності (наслідків порушень інтелектуальної власності, зокрема ризиків для здоров’я і безпеки)

2016-2018 роки

Мінекономрозвитку
ДСІВ
Мінагрополітики
ДФС
МВС
МОЗ
інші центральні органи виконавчої владиГлава 10. Конкуренція

Забезпечення застосування законодавства про конкуренцію, яке ефективно протидіє практикам та операціям, зазначеним у статті 254 (a), (b) i (c) Угоди (стаття 255)

129. Розроблення, затвердження та опублікування роз’яснення щодо принципів визначення штрафних санкцій, що накладаються за порушення вимог законодавства про конкуренцію

1) розроблення та затвердження роз’яснення принципів щодо визначення штрафних санкцій, що накладаються за порушення вимог законодавства про конкуренцію

лютий 2016 р.

Антимонопольний комітет

затвердження роз’яснень щодо принципів визначення штрафних санкцій, що накладаються за порушення вимог законодавства про конкуренцію

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідному органу, кошти в рамках проекту Twinning “Підтримка інституційної спроможності Антимонопольного комітету з проведення досліджень товарних ринків України відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик та подальшої адаптації законодавства про захист економічної конкуренції до законодавства ЄС” (проект на стадії відбору проектних пропозицій)

2) опублікування роз’яснення щодо принципів визначення штрафних санкцій, що накладаються за порушення вимог законодавства про конкуренцію

лютий 2016 р.

Антимонопольний комітет

розміщення роз’яснення на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету

130. Розроблення, затвердження та опублікування роз’яснення щодо принципів, які застосовуються під час проведення оцінки випадків горизонтального злиття

1) розроблення та затвердження роз’яснення щодо принципів, які застосовуються під час проведення оцінки випадків горизонтального злиття

грудень 2016 р.

Антимонопольний комітет

затвердження роз’яснень щодо принципів, які застосовуються під час проведення оцінки випадків горизонтального злиття


2) опублікування роз’яснення щодо принципів, які застосовуються під час проведення оцінки горизонтального злиття

грудень 2016 р.

Антимонопольний комітет

розміщення роз’яснення на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету


131. Наближення законодавства України щодо правил конкуренції до законодавства ЄС

забезпечення виконання плану імплементації актів законодавства ЄС, які закріплюють правила конкуренції, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від  4 березня 2015 р. № 167 “Про схвалення розроблених Антимонопольним комітетом планів імплементації деяких актів законодавства ЄС”

грудень 2017 р.

Антимонопольний комітет

виконання плану імплементації актів законодавства ЄС, наявність позитивного висновку Комітету асоціації у торговельному складі


Створення національної системи контролю державної допомоги (статті 262-267)

132. Забезпечення виконання Антимонопольним комітетом функцій з моніторингу та контролю державної допомоги

забезпечення виконання плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання та реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 102

липень 2017 р.

Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади

виконання плану заходів та Антимонопольним комітетом функцій з моніторингу та контролю державної допомоги

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проектів СІВ, Twinning, TAIEX

Глава 11. Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями

Провадження діяльності з розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів (статті 279 і 280)

133. Імплементація положення Директиви 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів

виконання плану імплементації положень Директиви 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371

2016- 2018 роки

Мінприроди
Держгеонадра
Міненерговугілля
Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за згодою)
Національна акціонерна компанія “Надра України” (за згодою)

виконання плану імплементації положень Директиви, наявність позитивного рішення Комітету асоціації у торговельному складі

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проектів Twinning, TAIEX

Глава 12. Прозорість

Запровадження принципу прозорості у сфері торгівлі (статі 281, 283, 284)

134. Визначення або утворення контактних пунктів оброблення інформаційних запитів із специфічних питань створення зони вільної торгівлі, що стосуються заходів загального застосування

1) визначення або утворення контактного пункту

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

наявність наказу Мінекономрозвитку,прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку України

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) визначення механізму надання відповідей на запити

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

функціонування контактного пункту


3) забезпечення оперативного опублікування інформації про здійснення заходів загального застосування у сфері торгівлі

2016-2018 роки

Мін’юст
Мінекономрозвитку
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

оприлюднення нормативно-правових актів та інших документів інформаційного характеру на офіційних веб-сайтах органів державної влади


Глава 13. Торгівля та сталий розвиток

Утворення інститутів громадянського суспільства (стаття 299)

135. Утворення дорадчої групи з питань сталого розвитку

1) формування дорадчої групи з незалежних представницьких громадських організацій, в яких представлені організації роботодавців та працівників, неурядові організації та інші заінтересовані сторони

липень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

утворення дорадчої групи з питань сталого розвитку

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам, кошти в рамках проектів технічної допомоги “Торговельна політика і практика в Україні” (Королівство Швеція), “Удосконалення інституційної спроможності Уряду України та інститутів громадянського суспільства для ефективної співпраці у процесах прийняття рішень” (ОБСЄ), “Формування сприятливих умов діяльності для громадянського суспільства України”, “Проект зміцнення потенціалу громадянського суспільства України”, “Фінансовий розвиток неурядових організацій” (Уряд США)

2) організація і проведення відкритого форуму громадянського суспільства для підтримки діалогу щодо аспектів сталого розвитку торговельних відносин між Україною та ЄС, у рамках якого проводять засідання дорадчі групи

щороку

Мінекономрозвитку
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

наявність рішень форуму громадянського суспільства

Створення інституційного механізму та механізму моніторингу (стаття 300)

136. Створення Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку

1) формування складу представників Української Сторони

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

затвердження складу представників Української Сторони

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) проведення засідання Підкомітету

щороку

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

проведення засідання Підкомітету

137. Утворення контактного пункту з метою сприяння інформаційній взаємодії між сторонами з питань, визначених главою 13

1) визначення /утворення контактного пункту

березень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

наявність наказу Мінекономрозвитку

2) визначення механізму надання відповідей на запити

квітень 2016 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

функціонування контактного пункту оброблення та надання відповідей на запити

Утворення групи експертів (стаття 301)

138. Формування групи експертів від України

1) визначення критеріїв та процедур відбору експертів

травень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

затвердження критеріїв та процедур відбору експертів

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті

2) проведення відбору експертів

листопад 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади

передача ЄС списку експертів від України

відповідним органам

Наближення національного законодавства до права ЄС у сфері навколишнього середовища (статті 296 і 298)

139. Забезпечення впровадження міжнародних стандартів у сфері навколишнього природного середовища

1) внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення методики проведення оцінки впливу проектів регуляторних актів на рівень охорони навколишнього природного середовища та праці

грудень 2016 р.

Мінекономрозвитку
Мінприроди Мінсоцполітики ДРС інші центральні органи виконавчої влади

розроблення методики проведення оцінки впливу проектів регуляторних актів на рівень охорони навколишнього природного середовища та праці

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення методики проведення оцінки впливу торгівлі на сталий розвиток

грудень 2017 р.

Мінекономрозвитку Мінприроди Мінсоцполітики інші центральні органи виконавчої влади

розроблення методики проведення оцінки впливу торгівлі на сталий розвиток


3) проведення оцінки впливу торгівлі на сталий розвиток

грудень 2018 р.

Мінекономрозвитку Мінприроди Мінсоцполітики інші центральні органи виконавчої влади

проведення оцінки впливу торгівлі на сталий розвиток


Глава 14. Вирішення спорів

Визначення арбітрів для арбітражних груп (стаття 323)

140. Визначення представників України, які будуть виступати як арбітри

1) проведення добору представників України, які будуть виступати як арбітри

квітень 2016 р.

Мін’юст
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

наявність списку представників України, які будуть виступати як арбітри

у межах видатків, передбачених у державному бюджеті відповідним органам

2) подання списку представників України, які будуть виступати як арбітри, Комітету асоціації у торговельному складі

червень 2016 р.

Мін’юст
Мінекономрозвитку
Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

наявність рішення Комітету асоціації у торговельному складі про включення представників України до списку осіб, які будуть виступати як арбітри

on top