Document 2168-XII, invalid, current version — Loss of force on June 12, 1997, on the basis - 280/97-ВР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
Про порядок введення в дію Закону України
"Про Представника Президента України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 23, ст. 336 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 2339-XII ( 2339-12 ) від 14.05.92, ВВР, 1992, N 31, ст.447
N 2415-XII ( 2415-12 ) від 05.06.92, ВВР, 1992, N 33, ст.485 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про Представника Президента
України" ( 2167-12 ) з 20 березня 1992 року.
2. Визнати такими, що втратили чинність, відповідні положення
Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів Української
РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 ), інших законодавчих
актів України, які суперечать Закону України "Про Представника
Президента України" ( 2167-12 ), з моменту введення в дію цього
Закону.
3. У разі призначення Представником Президента України голови
Ради народних депутатів вибори голови відповідної Ради проводяться
Радою у місячний строк.
4. Встановити, що місцева державна адміністрація в
областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва
і Севастополя формується на базі виконавчих комітетів відповідних
Рад народних депутатів, їх відділів і управлінь. Після створення
місцевої державної адміністрації діяльність виконавчих комітетів
цих Рад припиняється. Їх майно, а також майно, що належить до
комунальної власності області, міст Києва і Севастополя, району,
району міст Києва і Севастополя, за рішенням Ради народних
депутатів передається в управління відповідної місцевої державної
адміністрації. ( Пункт 4 в редакції Постанов ВР N 2339-XII ( 2339-12 ) від
14.05.92, N 2415-XII ( 2415-12 ) від 05.06.92 )
5. Доручити Кабінету Міністрів України внести до 1 травня
1992 року пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність із Законом України "Про Представника Президента
України" ( 2167-12 ) та привести рішення Уряду України у
відповідність з цим Законом.
6. Комісіям Верховної Ради України та її Президії забезпечити
контроль за виконанням Закону України "Про Представника Президента
України" ( 2167-12 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 березня 1992 року
N 2168-XIIon top