Document 216-2016-п, valid, current version — Adoption on March 23, 2016
( Last event — Entry into force, gone March 30, 2016. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2016 р. № 216
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 581; 2012 р., № 81, ст. 3274; 2013 р., № 98, ст. 3605; 2014 р., № 64, ст. 1771), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 216

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи”.”.

2. В абзаці шостому пункту 2 слова “і Мінфіном” виключити.

3. Абзац перший підпункту 3 пункту 3 викласти в такій редакції:

“3) за програмою “Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи” на:”.on top