Документ 2153-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.11.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.11.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 33 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.42 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 49-51, ст. 376) доповнити частиною другою
такого змісту:
"2. За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп - у
чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором
пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком,
обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що дія статті 33 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
поширюється на інвалідів, які вийшли на пенсію до набрання
чинності цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 листопада 2004 року
N 2153-IVвгору