Document 2136-III, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 889-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про прибутковий податок з громадян"
щодо оподаткування благодійної допомоги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 4, ст.17 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 889-IV
( 889-15 ) від 22.05.2003 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. З набранням чинності цим Законом благодійні організації
зобов'язані привести свій організаційно-правовий статус у
відповідність з вимогами підпункту 3 пункту 1 розділу I цього
Закону у строк до 1 квітня 2001 року. Протягом цього періоду
правами благодійних організацій, визначених Декретом Кабінету
Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ),
користуються неприбуткові організації, визначені в абзацах "а",
"б", "е" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (крім політичних
партій, їх блоків або об'єднань).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 грудня 2000 року
N 2136-IIIon top