Document 2131-IV, valid, current version — Adoption on October 22, 2004
( Last event — Entry into force, gone January 22, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 18 Закону України
"Про статус народного депутата України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.173 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У статті 18 Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 42, ст. 212):
частину першу після слів "друкованих засобах масової
інформації" доповнити словами "у прямому ефірі на радіо або у
режимі прямого ефіру (до 10 хвилин в місяць) та в прямому ефірі
або у режимі прямого ефіру на телебаченні (до 20 хвилин в
місяць)";
частину третю після слів "надають народному депутату не менше
15 хвилин" доповнити словами "прямого ефірного часу на місяць для
звіту перед виборцями".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 жовтня 2004 року
N 2131-IVon top