Document 2116-IV, valid, current version — Revision on February 10, 2016, on the basis - 124-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.33 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015, ВВР, 2015, N 14, ст.96 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 124-VIII ( 124-19 ) від 15.01.2015 }

2. Статтю 10 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26,
ст. 175) викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції
Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий
ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований
плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають
підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері
шляхом сертифікації.
Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового,
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
підтверджується сертифікатом відповідності у їх виробника або
свідоцтвом про визнання відповідності у їх імпортера.
Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв
про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і
плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт
етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові
вироби, зазначаються у документах, згідно з якими передається
відповідна продукція.
Завірені виробником або імпортером копії сертифікатів
відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на
спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий
ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований
плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби, надаються
виробником або імпортером виключно на вмотивовану вимогу органів,
яким відповідно до законів України належать повноваження щодо
перевірки якості та безпеки продукції.
Не підлягає підтвердженню відповідності (в тому числі
сертифікації) сировина, яка використовується у виробництві спирту
етилового, коньячного і плодового, спирту етилового
ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Не підлягають підтвердженню відповідності (в тому числі
сертифікації) зразки спирту етилового, коньячного і плодового,
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться
на митну територію України суб'єктом підприємницької діяльності,
який має ліцензію на право виробництва відповідної продукції, для
проведення досліджень чи випробувань в акредитованій лабораторії,
що належить такому суб'єкту підприємницької діяльності".
3. Абзац шостий частини першої статті 20 Закону України
"Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"
( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 19,
ст. 98; 2002 р., N 48, ст. 359) доповнити другим новим реченням
такого змісту: "У разі маркування виробником або імпортером кожної
одиниці харчового продукту знаком відповідності на підставах та в
порядку, передбачених законами України, наявність сертифікатів
відповідності або свідоцтв про визнання відповідності є
обов'язковою лише для самого виробника або імпортера харчових
продуктів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що
не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 2004 року
N 2116-IVon top