Document 2105-IV, previous version — Revision on January 1, 2005, on the basis - 2285-IV
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про деякі питання фінансування соціальних виплат
та пов'язаних з ними адміністративних витрат
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.32 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 )

З метою завершення розмежування джерел фінансування деяких
видів соціальних виплат, звільнення Пенсійного фонду України від
невластивих йому витрат Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину одинадцяту статті 50-1 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44,
ст. 233; 2002 р., N 17, ст. 125) викласти в такій редакції:
"Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті
призначаються органами Пенсійного фонду України і виплачуються в
частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що
призначається відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за
рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що
перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного
бюджету України".
2. У статті 37 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52,
ст. 490; 1995 р., N 34, ст. 268; 2003 р., N 14, ст. 97):
частину першу виключити;
доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:
"Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує
розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), виплачується за рахунок коштів
Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір,
виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".
У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно
частинами четвертою - восьмою.
3. Друге речення частини сьомої статті 21 Закону України "Про
службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2004 р., N 10,
ст. 104) викласти у такій редакції: "Пенсія в частині, що не
перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), виплачується за рахунок коштів
Пенсійного фонду України".
4. Частину першу статті 40 Закону України "Про дипломатичну
службу" ( 2728-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 5, ст. 29) викласти в такій редакції:
"Пенсія працівникам дипломатичної служби призначається
відповідно до Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та
виплачується в частині, що не перевищує розміру пенсії із
солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина
пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів
Державного бюджету України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
( Дію пункту 2 розділу II зупинено на 2005 рік згідно із
Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 ) 2. Установити, що
фінансування соціальних виплат, які встановлюються
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, а також
пов'язаних з ними адміністративних витрат здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України.
( Дію пункту 3 розділу II зупинено на 2005 рік згідно із
Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 ) 3. Установити, що
починаючи з 2005 року фінансування витрат Пенсійного фонду України
та його органів, пов'язаних із проведенням виплат та наданням
соціальних послуг, які відповідно до законів фінансуються за
рахунок коштів Державного бюджету України, здійснюється з
Державного бюджету України.
4. Кабінету Міністрів України:
у трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до
законодавчих актів, що випливають із цього Закону;
протягом двох тижнів з дня опублікування цього Закону
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим
Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 2004 року
N 2105-IVon top