Document 210/98-ВР, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Кодексу
про шлюб та сім'ю України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 35, ст.241 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

У зв'язку із змінами, внесеними до Кодексу про шлюб та сім'ю
України ( 2006-07 ) щодо порядку усиновлення дітей, які проживають
на території України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів України такі зміни:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05 ):
1. Частину першу статті 112 після цифр "115-1" доповнити
цифрами "115-2", а після цифр "123-2" доповнити цифрами "124-1".
2. Частину другу статті 155 після цифр "93" доповнити словами
і цифрами "частиною 2 статті 115-2", а після слів і цифр "частиною
2 статті 118" доповнити словом та цифрами "статтею 124-1".
III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1. Доповнити Кодекс статтею 184-2 такого змісту:
"Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання
інформації про дітей-сиріт і дітей, які
залишилися без опіки (піклування) батьків
Порушення посадовими особами порядку або строків подання
інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки
(піклування) батьків, для централізованого обліку - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У статті 221 цифри "184 - 185-9" замінити цифрами "184,
184-1, 184-2 - 185-9", а в абзаці другому пункту 1 частини першої
статті 255 цифри "179 - 188" замінити цифрами "179 - 184-1, 184-2
- 188".
IV. Пункт шостий статті 36 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39,
ст.383) викласти в такій редакції:
"6) засвідчення справжності підпису на документах,
призначених для дії за кордоном, та посвідчення доручень для цієї
мети, а також засвідчення справжності підпису батьків або опікуна
(піклувальника) на згоді про усиновлення дитини".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 березня 1998 року
N 210/98-ВРon top