Document 21/97-ВР, valid, current version — Revision on May 16, 2000, on the basis - 1697-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про структуру державного внутрішнього боргу України за
станом на 1 січня 1996 року і граничний розмір державного
внутрішнього боргу України на 1996 та 1997 роки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 11, ст. 90 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 22/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, ст. 91 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1697-III ( 1697-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 31, ст.248 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Визначити державний внутрішній борг України за
станом на 1 січня 1996 року в сумі 8 002 222 910 гривень.
Затвердити таку структуру державного внутрішнього боргу
України за станом на 1 січня 1996 року:
гривні
1. Заборгованість перед юридичними особами -
разом 253 290 877
у тому числі:
сума заборгованості за внутрішніми позиками 253 290 877
2. Заборгованість перед банківськими установами
- разом 7 747 977 383
у тому числі:
заборгованість перед Національним банком
України 7 747 977 383
з них:
- за позиками, одержаними для фінансування
дефіциту бюджету 1991-1995 років 7 738 817 790
- за іншими позиками та зобов'язаннями 9 159 593
з них: щодо компенсаційних виплат населенню в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху 2 132 997
щодо компенсаційних виплат за залишками вкладів населення, що централізовані колишнім Ощадним банком СРСР 480 450
заборгованість сільськогосподарських підприємств за довгостроковими та короткостроковими позиками, віднесена на державний борг 3 248 946
за сумами, спрямованими на індексацію оборотних коштів державних підприємств і організацій 3 254 200
3. Інша внутрішня заборгованість - разом 954 650
у тому числі: заборгованість перед фізичними особами за цінними паперами та компенсаціями за ними 58 843

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 1697-III ( 1697-14 ) від 20.04.2000 )

Стаття 3. Установити граничний розмір державного внутрішнього
боргу України на 1 січня 1997 року в сумі 6 057 628 277 гривень.
Стаття 4. Установити граничний розмір державного внутрішнього
боргу України на 1 січня 1998 року в Законі України "Про Державний
бюджет України на 1997 рік".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 січня 1997 року
N 21/97-ВРon top