Document 209-2015-п, valid, current version — Adoption on April 15, 2015
( Last event — Entry into force, gone July 15, 2015. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2015 р. № 209
Київ

Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат у зв’язку з відкликанням прокурорів із щорічної основної або додаткової оплачуваної відпустки

Відповідно до частини четвертої статті 82 Закону України “Про прокуратуру” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відшкодування непередбачуваних витрат у зв’язку з відкликанням прокурорів із щорічної основної або додаткової оплачуваної відпустки, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII “Про прокуратуру”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 р. № 209

ПОРЯДОК
відшкодування непередбачуваних витрат у зв’язку з відкликанням прокурорів із щорічної основної або додаткової оплачуваної відпустки

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування непередбачуваних витрат прокурорів у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової оплачуваної відпустки (далі - непередбачувані витрати).

2. Прокурори для виконання невідкладних і непередбачуваних завдань можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової оплачуваної відпустки за наказом керівника відповідного органу прокуратури.

3. Невикористана частина щорічної основної або додаткової оплачуваної відпустки надається прокуророві у будь-який час відповідного року чи приєднується до такої відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат у розмірі, визначеному згідно з підтвердними документами, та у межах видатків, передбачених на утримання відповідного органу прокуратури.

4. Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється у разі попередньо оплачених послуг, пов’язаних з від’їздом та перебуванням прокурора в місці проведення відпустки у межах України або за кордоном, у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової оплачуваної відпустки.

5. Прокуророві відшкодовуються:

1) у разі відкликання прокурора до виїзду на місце проведення відпустки:

витрати, пов’язані з поверненням квитка (квитків);

витрати, пов’язані з розірванням цивільно-правових договорів щодо організації подорожі, відпочинку, лікування;

витрати, пов’язані з відмовою від бронювання квитків, місць проживання та інших послуг;

документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування в місці проведення відпустки;

2) у разі відкликання прокурора під час його перебування в місці проведення відпустки:

витрати, пов’язані із заміною (поверненням) квитка (квитків) чи придбанням нового квитка (квитків) (у разі неможливості повернути попередній квиток) для від’їзду до місця проживання чи роботи;

витрати, пов’язані з оплатою за невикористані дні відпочинку, лікування у разі неповернення відповідних коштів надавачем послуг (часткове повернення коштів), у тому числі втрачених коштів за відповідними цивільно-правовими договорами.

6. Для відшкодування непередбачуваних витрат прокурор подає рапорт на ім’я керівника відповідного органу прокуратури, до якого додаються:

копія наказу керівника відповідного органу прокуратури про відкликання прокурора з відпустки;

перелік та обґрунтування здійснених непередбачуваних витрат з розрахунком їх загального обсягу, визначеного в гривнях (у разі здійснення витрат в іноземній валюті проводиться їх перерахунок у гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком на момент подання рапорту);

оригінали підтвердних документів (квиток (квитки) або транспортні рахунки (багажні квитанції), цивільно-правові договори та рахунки (квитанції) на оплату послуг, електронні квитки за наявності посадкового талона та документ про оплату рахунків, отриманих з готелів (мотелів) або від інших осіб, які в установленому законодавством порядку надають послуги з розміщення та проживання прокурора, зокрема бронювання місць проживання, страхові поліси, рахунки (квитанції) на оплату послуг, пов’язаних з експлуатацією автомобіля, тощо).

7. Орган прокуратури перевіряє обґрунтування та обсяг здійснених прокурором непередбачуваних витрат згідно з підтвердними документами та приймає у десятиденний строк рішення про їх відшкодування.

8. Відшкодування непередбачуваних витрат здійснюється на підставі наказу керівника відповідного органу прокуратури.

9. Здійснені прокурором непередбачувані витрати, що не підтверджені відповідними документами, не відшкодовуються.on top