Document 209-2011-п, valid, current version — Revision on March 13, 2013, on the basis - 133-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 209
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим державним підприємством "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 178 від 07.03.2012
№ 133 від 04.03.2013}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим державним підприємством "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 209

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим державним підприємством "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію" (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 178 від 07.03.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди, відповідальним виконавцем і розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня - Держводагентство.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 178 від 07.03.2012}

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту".

3. Бюджетні кошти спрямовуються на покриття різниці між сумою платежів у рахунок виконання боргових зобов'язань, сплати відсотків за надання державної гарантії, нарахованої пені та погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитом, що залучений з метою реалізації проекту комплексного протипаводкового захисту у Львівській області зазначеним у пункті 2 цього Порядку підприємством під державну гарантію, та сумою доходів, отриманих ним від розміщення в банку тимчасово вільних кредитних ресурсів на депозитних рахунках, станом на 1 травня та 1 грудня відповідного року.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 133 від 04.03.2013}

3-1. Казначейство здійснює закупівлю іноземної валюти за офіційним курсом Національного банку на дату проведення операції в сумі, необхідній для погашення зобов’язань перед кредиторами відповідно до умов укладеного кредитного договору, з віднесенням витрат на закупівлю іноземної валюти до видатків за бюджетною програмою.

Одержувач бюджетних коштів не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати здійснення операцій із закупівлі іноземної валюти подає Казначейству документи для здійснення такої закупівлі в установленому законодавством порядку.

{Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 133 від 04.03.2013}

4. Одержувач бюджетних коштів подає щомісяця до 20 числа їх головному розпорядникові та Мінфіну звіт про використання залучених кредитних ресурсів та суми доходу, отриманого від їх розміщення.

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 178 від 07.03.2012}

6. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.on top