Документ 2079-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 06.06.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.07.2017. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" щодо фінансового забезпечення місцевих виборів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 30, ст.325)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 3, ст. 31, № 13, ст. 146, № 19, ст. 239) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "731.031.151,7" і "673.737.887,7" замінити відповідно цифрами "731.303.472,6" і "674.010.208,6";

в абзаці третьому цифри "800.126.255,8" і "739.707.337,3" замінити відповідно цифрами "800.398.576,7" і "739.979.658,2";

2) внести зміни до додатків № 1, № 3 і № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" відповідно до додатків № 1, № 2 і № 3 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 червня 2017 року
№ 2079-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1-3 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2017 РІК" ЩОДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ"}вверх