Document 2063-98-п, invalid, current version — Loss of force on August 7, 2000, on the basis - 1231-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 грудня 1998 р. N 2063
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1231 ( 1231-2000-п ) від 07.08.2000 )
Про збільшення граничної чисельності
працівників центрального апарату Державного
комітету по матеріальних резервах

У зв'язку із значним зростанням обсягу операцій з
матеріальними цінностями державного матеріального резерву,
пов'язаних з наданням державної підтримки основним галузям
народного господарства, насамперед агропромислового та
паливно-енергетичного комплексів, та передачею до сфери управління
Державного комітету по матеріальних резервах окремих хлібних баз,
комбінатів хлібопродуктів та елеваторів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Збільшити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету по матеріальних резервах, затверджену
постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 755
( 755-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 22, ст. 800),
на 12 одиниць і ввести додаткову посаду заступника голови
Комітету.
Міністерству фінансів передбачити в установленому порядку
кошти на утримання додаткової чисельності працівників Державного
комітету по матеріальних резервах.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 66on top