Document 206/94-ВР, first version — Adoption on October 14, 1994
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про зайнятість населення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 45, ст.408 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 1993 р.,
N 2, ст. 3) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту: "У разі проведення на підприємствах, в установах і
організаціях скорочення чисельності або штату працівників у
розмірі, що перевищує 5 процентів загальної кількості робочих
місць, місцеві Ради народних депутатів зменшують або взагалі не
встановлюють квоти для зазначених підприємств, установ та
організацій".
2. У тексті Закону слова "місцеві державні адміністрації,
виконавчі комітети відповідних Рад народних депутатів", "місцеві
органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "місцеві Ради народних депутатів", "виконавчі
комітети місцевих Рад народних депутатів" у відповідних відмінках.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 14 жовтня 1994 року
N 206/94-ВРon top