Document 2050-XII, invalid, current version — Loss of force on February 11, 2001, on the basis - 2171-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 )
Про надання Головному управлінню командуючого
Національною гвардією України статусу
Державного комітету України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 18, ст. 247 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Надати Головному управлінню командуючого Національною
гвардією України статус Державного комітету України.
2. Кабінету Міністрів України затвердити посадові оклади
військовослужбовців та працівників апарату Головного управління
командуючого Національною гвардією України стосовно посадових
окладів відповідних категорій працівників апарату Державного
комітету України, вирішити питання про його розміщення, медичне
обслуговування та матеріально-технічне, житлове забезпечення
командного складу.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 січня 1992 року
N 2050-XIIon top