Document 2045-2003-п, valid, current version — Adoption on December 26, 2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 грудня 2003 р. N 2045
Київ
Про внесення змін до Порядку постачання
електричної енергії споживачам

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку постачання електричної енергії споживачам,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня
1999 р. N 441 ( 441-99-п ), у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 9 квітня 2002 р. N 475 ( 475-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 798) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 р. N 2045
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку постачання
електричної енергії споживачам
( 441-99-п )

1. У пункті 7:
абзац перший викласти у такій редакції:
"7. Місцеві енергопостачальні організації визначають граничні
величини споживання електричної енергії для споживачів (крім
установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного
або місцевих бюджетів і населення), які";
абзац п'ятий виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Споживачам, об'єкти яких віднесені до екологічно та
техногенне небезпечних і які не здійснюють поточні платежі у
встановлені договором строки та/або не дотримуються узгоджених
графіків погашення заборгованості, граничні величини споживання
електричної енергії встановлюються в обсягах, які забезпечують
потреби екологічної броні електропостачання".
2. Абзац третій пункту 11 викласти у такій редакції:
"Споживач має право протягом поточного розрахункового періоду
звернутися до постачальника електричної енергії за коригуванням
граничної (договірної) величини споживання електричної енергії.
У разі коригування граничної величини споживання електричної
енергії протягом поточного розрахункового періоду здійснюється
відповідне коригування граничної величини споживання електричної
потужності. Скоригована гранична величина споживання електричної
потужності дійсна з дня проведення коригування".on top