Document 204-2003-п, first version — Adoption on February 24, 2003
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 лютого 2003 р. N 204
Київ
Про внесення змін до переліку органів
ліцензування та до переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001), та переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня
2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 27, ст. 1212), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 204
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку органів ліцензування
та до переліку документів, які додаються до заяви
про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності
( 1698-2000-п, 756-2001-п )
1. Абзац перший позиції 12 графи "Вид господарської
діяльності" переліку органів ліцензування викласти у такій
редакції:
"пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих
листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до
30 кілограмів".
2. Пункт 23 переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
викласти у такій редакції:
"23. Пересилання поштових переказів, відомості щодо утворення мережі пересилання поштових простих та реєстрованих листів, переказів, простих та реєстрованих листів, поштових поштових карток, бандеролей та карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів посилок масою до 30 кілограмів і надання послуг в її межах за підписом заявника - суб'єкта господарювання
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним виробничих приміщень".on top