Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Typical Form, Blank, Declaration on February 27, 2019203
Document 203-2019-п, valid, current version — Adoption on February 27, 2019
( Last event — Entry into force, gone March 22, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 203
Київ

Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України “Про валюту і валютні операції” та частини шостої статті 257 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму бланка декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей (далі - декларація транскордонного переміщення) згідно з додатком.

2. Установити, що бланки декларації транскордонного переміщення можуть виготовлятися фізичними особами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4 (210 х 296 міліметрів) за формою, затвердженою цією постановою.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 431 “Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1526) і від 21 травня 2012 р. № 450 “Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545, № 91, ст. 3674) зміни, що додаються.

4. Державній фіскальній службі:

забезпечити митниці Державної фіскальної служби бланками декларації транскордонного переміщення за формою, затвердженою цією постановою, та митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 431 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1526), з урахуванням змін, затверджених цією постановою, у кількості, що відповідає їх потребам;

оприлюднити на власному веб-сайтi бланк декларації транскордонного переміщення за формою, затвердженою цією постановою, та забезпечити можливість його роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 203

БЛАНК
декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностейЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 203

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 431 і 450

1. Пункт 3.1 розділу 3 митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 431, виключити.

2. У Положенні про митні декларації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450:

1) пункт 2 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“або декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей;”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“Для декларування транскордонного переміщення фізичними особами валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро, а також для письмового декларування фізичними особами платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, встановлену Митним кодексом України для письмового декларування товарів, що переміщуються громадянами, використовується декларація, зазначена в абзаці шостому пункту 2 цього Положення.”.on top