Про соціальний захист населення і внутрішнього ринку України
Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on December 27, 19912024-XII
Document 2024-XII, current version — Adoption on December 27, 1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про соціальний захист населення і внутрішнього
ринку України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 15, ст.202 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
У зв'язку з лібералізацією цін у Російській Федерації
доручити Уряду України разом з Національним банком України
розробити і впровадити комплекс заходів щодо соціального захисту
населення і внутрішнього ринку України з наступним розглядом
даного питання на сесії Верховної Ради України.

Заступник Голови
Верховної Ради України В.ГРИНЬОВ
м. Київ, 27 грудня 1991 року
N 2024-XIIon top