Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 березня 2016 р. № 202
Київ

Про внесення змін до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2012 p., № 30, ст. 1107; 2014 p., № 85, ст. 2403; 2015 p., № 40, ст. 1218, № 80, ст. 2680), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2016 р. № 202

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України

1. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. До подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду особи додаються згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731 (Офіційний вісник України, 1998 p., № 21, ст. 764), такі документи:

1) біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою;

2) проект рішення про призначення претендента на посаду, завізований керівником відповідного органу виконавчої влади;

3) заява претендента на посаду на ім’я посадової особи, що здійснює призначення;

4) копія особової картки (форма П-2ДС) з додатками, включаючи автобіографію із зазначенням у ній відомостей щодо працюючих у цьому органі близьких їй осіб (для кандидатів на посаду керівників підприємств, їх перших заступників та заступників - копії особового листка з обліку кадрів та автобіографії), що засвідчуються підписом керівника кадрової служби і скріплюються печаткою;

5) кольорова фотокартка розміром 4 x 6 сантиметрів;

6) копії документів про освіту з додатками (документів про освіту, здобуту за кордоном, разом з документами, що підтверджують їх визнання в Україні), науковий ступінь, вчене звання, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби і скріплюються печаткою;

7) копії заповнених сторінок паспорта, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби і скріплюються печаткою;

8) копії заповнених сторінок військового квитка (для військовозобов’язаних), що засвідчуються підписом керівника кадрової служби і скріплюються печаткою;

9) копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”;

10) копія попередження стосовно встановлених Законом України “Про державну службу” обмежень, підписаного претендентом на посаду (крім керівників підприємств, їх перших заступників та заступників), за формою згідно з додатком 2, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою;

11) копія попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” обмежень, підписаного претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 2-1, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою;

12) довідка встановленої форми про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

13) копія медичної довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я, засвідчена підписом керівника кадрової служби і скріплена печаткою (у разі проходження особою спеціальної перевірки);

14) копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

15) копія трудової книжки, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою;

16) письмова згода встановленої форми на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності її проведення) або засвідчена підписом керівника кадрової служби і скріплена печаткою копія довідки встановленої форми про результати спеціальної перевірки;

17) заява, передбачена частиною першою статті 6 Закону України “Про очищення влади”, або засвідчена підписом керівника кадрової служби і скріплена печаткою копія довідки встановленої форми про результати перевірки, видана органом, в якому така перевірка проводилася (щодо осіб, зазначених у підпунктах 1, 2, 5-7 пункту 1 цього Порядку, а також щодо керівників державних підприємств, у тому числі казенних, оборонно-промислового комплексу та підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг).

До подання щодо призначення на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністрів претендентами на зазначені посади додаються документи, передбачені частиною третьою статті 7 і частиною п’ятою статті 9 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”.

У разі внесення Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо призначення на посади голів районних в Автономній Республіці Крим, районних у мм. Києві та Севастополі, районних держадміністрацій або погодження призначення на посаду перших заступників, заступників голів та заступників голів - керівників апарату обласних і Севастопольської міської держадміністрацій, а також заступників голови, заступника голови - керівника апарату Київської міськдержадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, до подання додаються копії документів, передбачених підпунктами 3, 12, 16 і 17 цього пункту, які засвідчуються підписом керівника кадрової служби і скріплюються печаткою.

Під час внесення пропозиції щодо призначення на іншу посаду в межах одного органу кандидата, який перебуває на посаді, призначення на яку здійснюється Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, разом з поданням надсилаються документи, передбачені підпунктами 1-3 і 9 цього пункту. Крім того, подаються інші документи, передбачені цим пунктом, які подавалися раніше та в яких відбулися відповідні зміни.”.

2. Абзац третій пункту 10 викласти в такій редакції:

“У разі внесення пропозицій щодо відставки особи до подання додаються письмова заява особи з поясненням причин відставки, інші документи, що обґрунтовують мотиви відставки, проект рішення про відставку, завізований керівником відповідного органу.”.

3. У пункті 12 слова і цифру “за формою згідно з додатком 6” виключити.

4. Додатки 3, 4 та 6 до Порядку виключити.


Publications of document