Document 1999-2003-п, valid, current version — Adoption on December 24, 2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 грудня 2003 р. N 1999
Київ
Про внесення зміни до пункту 5 Основних умов
випуску процентних облігацій внутрішньої
державної позики 2000 року

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
В абзаці першому пункту 5 Основних умов випуску процентних
облігацій внутрішньої державної позики 2000 року, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2000 р.
N 1455 ( 1455-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39,
ст. 1651, N 52, ст. 2268; 2003 р., N 35, ст. 1905),
формулу "ВС(і) = РІ(і) х Д х 1,03 - 100" замінити такою формулою:
"ВС(і) = (РІ(і) х Д - 100) х 1,03".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34on top