Document 1994-IV, valid, current version — Revision on March 13, 2009, on the basis - 1025-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про реструктуризацію заборгованості
з виплат, передбачених статтею 57
Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим
категоріям працівників навчальних закладів
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.15 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1025-VI ( 1025-17 ) від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 28, ст.367 }

 
     Цей Закон встановлює та регулює правовідносини, що склалися у зв'язку з нефінансуванням з бюджету виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ).
 
     Стаття 1.
 
     Цим Законом визнаються кредиторською заборгованістю Державного бюджету України виплати, встановлені статтею 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) в частині (далі по тексту - виплати):
 
     абзаци восьмий та десятий частини першої - у повному обсязі, що не були нараховані або не були виплачені;
 
     абзац перший частини четвертої - у повному обсязі оплати, якщо вона здійснювалася самими працівниками, а не за рахунок відповідного бюджету.
 
     Кредиторська заборгованість визнається за весь період, коли фінансування виплат зупинялося законом про державний бюджет на відповідний рік.
 
     Кредиторська заборгованість Державного бюджету України визнається також у випадках, якщо виплати проводилися відповідним місцевим бюджетом у період, коли законом про державний бюджет вони зупинялися або проводилися відповідним місцевим бюджетом за рішенням суду.
 
     Стаття 2.
 
     Кредиторська заборгованість Державного бюджету України, встановлена статтею 1 цього Закону, є обов'язковою до погашення і погашається протягом п'яти років рівними частинами шляхом включення цих видатків відповідними законами України про Державний бюджет України починаючи з 2005 року у вигляді окремих цільових субвенцій з Державного бюджету України відповідним місцевим бюджетам або безпосередньо з Державного бюджету України для категорій працівників, що фінансуються з Державного бюджету України.
 
     Стаття 3.
 
     Погашення кредиторської заборгованості проводиться виключно у грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
     Кошти для погашення кредиторської заборгованості визначаються у Державному бюджеті України окремою статтею.
 
     Стаття 4.
 
     Облік і звітність кредиторської заборгованості здійснюються окремо по кожному розпоряднику бюджетних коштів, а також наростаючим підсумком по періодах звітності та по року в цілому у межах кожного бюджету, який здійснював відповідні виплати.
 
     Стаття 5.
 
     Кредиторська заборгованість погашається працівникам помісячно разом з виплатою поточної заробітної плати.
 
     Працівникам, які вийшли на пенсію, кредиторська заборгованість погашається за фактичний час роботи, і її сума враховується при обчисленні пенсії.
 
     Поточні платежі виплачуються працівникам, які підпадають під дію цього Закону, з урахуванням вимог статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ). Утворення заборгованості із зазначених виплат не допускається.
 
     Стаття 5-1.
 
     На кредиторську заборгованість Державного бюджету України з виплати надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки нараховуються лише страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які сплачуються у порядку, встановленому частиною шостою статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) для сплати авансових платежів.
 
     На кредиторську заборгованість з виплат, які здійснюються згідно з цим Законом, не нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
{ Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N 1025-VI ( 1025-17 ) від 19.02.2009 }
 
     Стаття 6. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     забезпечити проведення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), по Державному бюджету України та місцевих бюджетах, а також сум виплат, здійснених за рішеннями судів;
 
     на підставі даних інвентаризації та аналізу наявних фінансових ресурсів у місячний термін розробити графік та порядок погашення зазначеної заборгованості по Державному бюджету України та місцевих бюджетах;
 
     протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 9 вересня 2004 року
N 1994-IVon top