Document 1993-2003-п, invalid, current version — Loss of force on January 5, 2011, on the basis - 1226-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 грудня 2003 р. N 1993
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1226 ( 1226-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про затвердження Порядку оподаткування
доходів із джерелом їх походження з України,
що виплачуються фізичній особі-нерезиденту
іншим нерезидентом

Відповідно до підпункту 9.11.2 статті 9 Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок оподаткування доходів із джерелом їх
походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту
іншим нерезидентом (додається).
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1993
ПОРЯДОК
оподаткування доходів із джерелом їх
походження з України, що виплачуються фізичній
особі-нерезиденту іншим нерезидентом

1. Цей Порядок визначає механізм оподаткування доходів із
джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній
особі-нерезиденту іншим нерезидентом (далі - доходи).
2. Податок нараховується за ставкою, визначеною пунктом 7.3
статті 7 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ).
З. Доходи, виплачені у безготівковій формі, зараховуються на
окремий поточний рахунок, відкритий фізичною особою-нерезидентом у
банку-резиденті відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку. При цьому банк-резидент, у якому відкритий
зазначений рахунок, вважається податковим агентом, який
зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати
(перераховувати) до бюджету податок з доходів фізичних осіб у разі
здійснення будь-яких видаткових операцій з такого рахунка, зокрема
видачі готівки, закриття такого рахунка або перерахування доходів
з цього рахунка на інший поточний рахунок, у тому числі в разі
набуття таким нерезидентом - отримувачем доходу статусу резидента.
Податок сплачується від імені та за рахунок платника податку.
Податок, утриманий банком-резидентом з доходів нерезидента у
разі здійснення видаткових операцій з окремого поточного рахунка,
підлягає зарахуванню до відповідного бюджету згідно з вимогами
законодавства на рахунки, відкриті у територіальних органах
Державного казначейства за місцем утримання такого податку.
Строк зберігання банками-резидентами - податковими агентами
документів, що підтверджують сплату податків, регулюється
нормативно-правовими актами Національного банку.
4. У разі виплати доходів готівкою або у формі, відмінній від
грошової, отримувач такого доходу зобов'язаний самостійно
нарахувати та сплатити (перерахувати) податок до бюджету протягом
20 календарних днів після дня отримання таких доходів, але не
пізніше закінчення перебування цієї особи в Україні. Податок
сплачується (перераховується) нерезидентом - отримувачем доходу до
відповідного бюджету згідно з вимогами законодавства на рахунки,
відкриті у територіальних органах Державного казначейства за
місцем його проживання в Україні.
5. Довідка про сплачений нерезидентом податок видається
органом державної податкової служби за місцем проживання такого
нерезидента у порядку, встановленому Державною податковою
адміністрацією.
У разі самостійної сплати нерезидентом податку підставою для
отримання довідки є пред'явлений органові державної податкової
служби платіжний документ, що підтверджує факт сплати в Україні
податку.on top