Document 1974-XII, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 11, ст.154 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини,
передбачені статтями 108-3 і 108-4 Кримінального кодексу
Української РСР, провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим частину другу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 )
після цифр "108-2" доповнити цифрами "108-3, 108-4".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 12 грудня 1991 року
N 1974-XIIon top