Document 1959-IV, first version — Adoption on July 1, 2004
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 2
Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 52, ст.565 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину другу статті 2 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
( 327/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6,
ст. 40) викласти в такій редакції:
"2. Сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних
зборів) провадиться українським виконавцем шляхом видачі органу
державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця:
простого векселя із строком платежу, що дорівнює строку
здійснення операції з давальницькою сировиною, крім давальницької
сировини, зазначеної в абзаці третьому цієї частини, але не більш
як 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної
декларації;
простого авальованого векселя - у разі ввезення цукру (код
згідно з УКТ ЗЕД 1701) ( 2371а-14 ), цукрових сиропів (коди згідно
з УКТ ЗЕД 1702 90 99 90, 2106 90 20 00 та 2106 90 59 00) та патоки
(коди згідно з УКТ ЗЕД 1703 10 00 00 та 1703 90 00 00) із строком
платежу, зазначеним в абзаці другому цієї частини. У разі
непогашення векселедавцем у визначений строк такого векселя
векселедержатель може опротестувати його в неплатежі згідно із
законодавством та протягом одного робочого дня з моменту
опротестування звернутися до банку, який здійснив аваль векселя, з
вимогою про його оплату. Банк зобов'язаний не пізніше операційного
дня, що настає за днем звернення векселедержателя, переказати йому
зазначену у векселі суму.
Сума, зазначена у простому та простому авальованому векселі,
визначається у валюті контракту на здійснення операцій з
давальницькою сировиною".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1959-IVon top