Document 1945-III, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів України щодо
відповідальності за порушення правил про валютні
операції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.368 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів України такі зміни:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )
2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ):
1) у пункті 2 частини першої статті 34 слова і цифри
"частиною другою статті 80" виключити;
2) у частині третій статті 112 слова і цифри "частиною 2
статті 80" виключити;
3) у частині другій статті 155 цифри "78-80" замінити цифрами
"78-79";
4) у статті 425 цифру "80" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1945-IIIon top