Document 1940-VI, first version — Adoption on March 4, 2010
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу України щодо виїмки матеріальних
носіїв секретної інформації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 20, ст.201 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:
1) у частині третій статті 178 ( 1002-05 ) слова "документів,
що становлять державну та/або" замінити словами "матеріальних
носіїв секретної інформації та/або документів, що містять";
2) у частині другій статті 179 ( 1002-05 ) слова "документів,
що містять дані, які становлять державну та/або" замінити словами
"матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що
містять".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 4 березня 2010 року
N 1940-VIon top