Document 194-2014-п, invalid, current version — Loss of force on August 17, 2019, on the basis - 722-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 червня 2014 р. № 194
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 722 від 14.08.2019}

Про внесення змін до Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1266 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 36, ст. 1684; 2003 p., № 14, ст. 623; 2004 p., № 12, ст. 746, № 27, ст. 1788, № 51, ст. 3352; 2005 р., № 15, ст. 765; 2006 р., № 23, ст. 1715; 2007 р., № 39, ст. 1554; 2008 р., № 100, ст. 3318; 2009 р., № 22, ст. 697; 2010 р., № 11, ст. 546, № 16, ст. 740; 2011 р., № 61, ст. 2436; 2014 р., № 4, ст. 101), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 2014 р. № 194

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом

1. Абзаци п’ятий і шостий пункту 2 виключити.

2. Абзаци перший, третій - шостий пункту 3 виключити.

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Для отримання спирту покупець надає постачальнику:

довіреність покупця за встановленою формою - в разі отримання спирту представником покупця у постачальника;

платіжний документ про внесення плати за спирт;

платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено Податковим кодексом України.

Відпуск спирту без зазначених документів забороняється.

У разі повернення спирту або невиправного браку, який утворився у процесі виробництва алкогольних напоїв, згідно з пунктами 12 і 13 цього Порядку документи, зазначені в цьому пункті, не надаються.”.

4. В абзаці другому пункту 12 слова “з відома департаменту виключно на підставі наряду” замінити словами “за погодженням з департаментом”.

5. У пункті 13 слова “за нарядом департаменту” виключити.

6. Абзац перший пункту 14 виключити.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 2014 р. № 194

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2001 р. № 940 “Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1469).

2. Пункт 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 344).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 58 “Деякі питання Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 4, ст. 170).

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 58 “Про реорганізацію Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 222).

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 850 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2436).on top