Document 1937-08, first version — Adoption on August 10, 1973
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення зміни до статті 27 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 34, ст. 271 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Встановити, що кримінальні справи про злочини, передбачені
частинами першою і другою статті 108 Кримінального кодексу
( 2001-05 ) Української РСР, порушуються на загальних підставах,
незалежно від наявності скарги потерпілого.
У зв'язку з цим з частини п'ятої статті 27
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05 )
виключити слова і цифри "частинами 1 і 2 статті 108 і".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 10 серпня 1973 р.
N 1937-VIIIon top