Document 1927-III, valid, current version — Adoption on July 13, 2000
( Last event — Entry into force, gone August 19, 2000. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України "Про застосування
електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових
книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 38, ст.316 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг" ( 265/95-ВР ), ( 1776-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 33, ст. 155; 2000 р., N 38, ст. 315 ) викласти
в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 липня 2000 року
N 1927-IIIon top