Document 1925-IV, valid, current version — Adoption on June 29, 2004
( Last event — Entry into force, gone July 21, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.550 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573;
1986 р., N 21, ст. 414; 1991 р., N 9, ст. 89; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 1993 р., N 24, ст. 258;
1995 р., N 29, ст. 218) такі зміни:
1) в абзаці другому частини першої статті 45 слова "інвалідам
Великої Вітчизняної війни та" виключити;
2) частину першу статті 46 після абзацу першого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у
встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття
рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого
приміщення, а з них інвалідам першої групи з числа учасників
бойових дій на території інших держав - протягом року з
визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни
і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання
жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків".
У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно
абзацами третім - восьмим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 червня 2004 року
N 1925-IVon top