Document 1919-99-п, previous version — Revision on February 25, 2011, on the basis - 116-2011-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 жовтня 1999 р. N 1919
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 572 ( 572-2000-п ) від 29.03.2000
N 776 ( 776-2000-п ) від 07.05.2000
N 112 ( 112-2001-п ) від 07.02.2001
N 641 ( 641-2001-п ) від 08.06.2001
N 1601 ( 1601-2001-п ) від 29.11.2001
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001
N 281 ( 281-2002-п ) від 13.03.2002
N 1266 ( 1266-2002-п ) від 29.08.2002
N 141 ( 141-2003-п ) від 29.01.2003
N 1089 ( 1089-2003-п ) від 17.07.2003
N 1373 ( 1373-2004-п ) від 15.10.2004
N 1570 ( 1570-2004-п ) від 17.11.2004
N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005
N 833 ( 833-2006-п ) від 15.06.2006
N 1040 ( 1040-2008-п ) від 26.11.2008
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010
N 116 ( 116-2011-п ) від 02.02.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, який додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 1999 р. N 1919
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
24 червня 1991 р. N 47 ( 47-91-п ) "Про затвердження положень щодо
застосування Закону УРСР "Про зайнятість населення" (ЗП України,
1991 р., N 6, ст. 50; 1993 р., N 10, ст. 200; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 37, ст. 1358):
1) Положенні про державну службу зайнятості:
підпункт "т" пункту 4 викласти у такій редакції:
"т) видає суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на
посередництво у працевлаштуванні за кордоном";
абзац четвертий підпункту "л" пункту 8 викласти у такій
редакції:
"л) посередництво у працевлаштуванні за кордоном без
ліцензії, виданої Державним центром зайнятості Мінпраці";
2) Положенні про інспекцію по контролю за додержанням
законодавства про зайнятість населення:
у підпункті "г" пункту 6 слова "профорієнтацією населення",
"в Україні та" виключити, а слова "дозволу (ліцензії)" замінити
словом "ліцензії";
у підпункті "д" пункту 8 слова "профорієнтацією населення",
"в Україні та" виключити, а слова "дозволу (ліцензії), виданого"
замінити словами "ліцензії, виданої".
2. В абзаці третьому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 12 січня 1993 р. N 15 ( 15-93-п ) "Про порядок ведення
державного земельного кадастру" (ЗП України, 1993 р., N 3, ст. 55;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 182) слова "і
ліцензіями" виключити.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 квітня
1993 р. N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення
бланків цінних паперів і документів суворого обліку":
абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:
"виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів
суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та
напівфабрикатів для їх виробництва здійснюється лише за
ліцензіями, виданими Міністерством фінансів";
у пункті 3 після слова "Номенклатуру" доповнити словом
"бланків".
4. В абзаці другому пункту 10 Положення про порядок видачі
посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними
засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
8 травня 1993 р. N 340 ( 340-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 10,
ст. 211), слова "автомобільні перевезення вантажів і громадян"
замінити словами "міжнародні перевезення (крім країн СНД)
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом".
5. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня
1993 р. N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення охорони
об'єктів державної та інших форм власності" (ЗП України, 1994 р.,
N 2, ст. 31) викласти у такій редакції:
"3. Ураховуючи, що діяльність з надання послуг, пов'язаних з
охороною державної (крім охорони окремих особливо важливих
об'єктів права державної власності, перелік яких визначається в
установленому Кабінетом Міністрів України порядку) та іншої
власності, а також з охороною громадян, підлягає обмеженню,
ліцензії на цю діяльність видаються суб'єктам підприємництва
уповноваженим органом виконавчої влади в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України".
6. У пункті 1 Правил здійснення транспортно-експедиційної
діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних
вантажів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
21 вересня 1993 р. N 770 ( 770-93-п ) "Про
транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і
транзитних вантажів" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 35), слова
"отримали в установленому порядку спеціальний дозвіл (ліцензію) на
цей вид діяльності та" виключити.
7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
18 жовтня 1993 р. N 863 ( 863-93-п ) "Про вдосконалення обліку та
використання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння" (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 58; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 14, ст. 547) слова "спеціальний дозвіл
(ліцензію)" замінити словом "ліцензію".
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1601
( 1601-2001-п ) від 29.11.2001 }
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 281
( 281-2002-п ) від 13.03.2002 }
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 833
( 833-2006-п ) від 15.06.2006 }
11. У підпункті "м" пункту 7 Положення про режимно-секретні
органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки
Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад,
на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 р. N 609
( 609-95-п ), слово "(ліцензії)" виключити.

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1040
( 1040-2008-п ) від 26.11.2008 }

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 112
( 112-2001-п ) від 07.02.2001 )

14. В абзаці п'ятому пункту 20 Положення про виробництво,
зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284 ( 1284-96-п ) "Про
затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок
акцизного збору і маркування алкогольних напоїв і Порядку
реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 353; Офіційний
вісник України, 1998 р., N 50, ст. 1845), слово "сертифікати"
виключити.
15. В абзаці четвертому пункту 21 Порядку реалізації або
знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня
1996 р. N 1284 ( 1284-96-п ) "Про затвердження Положення про
виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування
алкогольних напоїв і Порядку реалізації або знищення конфіскованих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (ЗП України, 1996 р.,
N 19, ст. 353; Офіційний вісник України, 1997 р., число 48,
с. 419), слова "спеціальні дозволи (ліцензії)" замінити словом
"ліцензії".
( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1266
( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 )
( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 572
( 572-2000-п ) від 29.03.2000 )
18. В абзаці сьомому пункту 5 Положення про порядок державної
реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну
діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. N 112
( 112-97-п ) "Про затвердження Положення про порядок державної
реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну
діяльність за участю іноземного інвестора" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 6, с. 41), слова "відповідний дозвіл
(ліцензію)" замінити словом "ліцензію".
( Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 141
( 141-2003-п ) від 29.01.2003 )
20. У пункті 4 Порядку обслуговування громадян залізничним
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 р. N 252 ( 252-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 12, с. 167), слова "спеціальний дозвіл
(ліцензію)" замінити словом "ліцензію".

21. У підпункті 43 пункту 4 Положення про Державну
автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1997 р. N 341 ( 341-97-п ) "Про Положення про Державну
автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 16, с. 52), слова "ліцензії на
право їх реалізації, а також" виключити.

( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1570
( 1570-2004-п ) від 17.11.2004 )

( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 776
( 776-2000-п ) від 07.05.2000 )

24. У Положенні про Державний регістр джерел іонізуючого
випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня
1997 р. N 847 ( 847-97-п ) "Про створення Державного регістру
джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 32, с. 6):
у пункті 1 слова "спеціальним дозволом (ліцензією)" замінити
словом "ліцензією";
в абзаці другому пункту 11 слова "право поводження з
відповідними ДІВ" замінити словами "діяльність, пов'язану з
використанням ДІВ".

( Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 116
( 116-2011-п ) від 02.02.2011 }

27. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від
14 листопада 1997 р. N 1262 ( 1262-97-п ) "Про заходи щодо
впорядкування підприємницької діяльності, пов'язаної з брухтом та
відходами чорних і кольорових металів" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 47, с. 17) виключити.
( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 641
( 641-2001-п ) від 08.06.2001 )

( Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1373
( 1373-2004-п ) від 15.10.2004 )
( Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
( Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1089
( 1089-2003-п ) від 17.07.2003 )
{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 1999 р. N 1919
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р.
N 569 ( 569-92-п ) "Про видачу учасникам інвестиційної діяльності
ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та
будівництві" (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 269; 1994 р., N 11,
ст. 276).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1995 р.
N 656 ( 656-95-п ) "Про вдосконалення системи ліцензування
внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 6).on top