Document 1901-VI, valid, current version — Adoption on February 16, 2010
( Last event — Entry into force, gone March 16, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 17 Кодексу
адміністративного судочинства України
щодо компетенції адміністративних судів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.152 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 3 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., NN 35-37, ст. 446) викласти у такій редакції:
"3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі
делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу
укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання
нечинними адміністративних договорів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 лютого 2010 року
N 1901-VIon top