Document 1900-VI, valid, current version — Adoption on February 16, 2010
( Last event — Entry into force, gone March 10, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.151 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2007 р., N 33,
ст. 442):
1) у пунктах 1 і 6 статті 6, абзаці четвертому пункту 14
статті 10-1 слово "об'єднання" в усіх відмінках і числах
виключити;
2) в абзаці першому пункту 16 статті 10-1 слова "начальника
Генерального штабу Збройних Сил України" замінити словами
"начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил
України".
2. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України,
затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби
Збройних Сил України" ( 548-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2005 р., N 3, ст. 76; 2009 р.,
N 41, ст. 600):
1) у частині першій статті 39, абзаці тринадцятому
статті 100, частині першій статті 329 і статті 334 слова
"начальник Генерального штабу Збройних Сил України" в усіх
відмінках замінити словами "начальник Генерального штабу -
Головнокомандувач Збройних Сил України" у відповідному відмінку;
2) у пункті 2 додатка 2 до Статуту ( 548-14 ) слова
"начальника Генерального штабу Збройних Сил України" замінити
словами "начальника Генерального штабу - Головнокомандувача
Збройних Сил України".
3. У першому реченні частини першої статті 250 Стройового
статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про
Стройовий статут Збройних Сил України" ( 549-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195; 2005 р., N 3,
ст. 76), слова "Головнокомандувача Збройних Сил України" замінити
словами "начальника Генерального штабу - Головнокомандувача
Збройних Сил України".
4. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил
України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та
вартової служб Збройних Сил України" ( 550-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2005 р., N 3,
ст. 76; 2009 р., N 41, ст. 600):
1) у частині четвертій статей 4 і 99 слова "начальника
Генерального штабу Збройних Сил України" замінити словами
"начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил
України";
2) у статті 10:
у першому реченні слова "Головнокомандувача Збройних Сил
України" замінити словами "начальника Генерального штабу -
Головнокомандувача Збройних Сил України";
у третьому реченні слова "начальника Генерального штабу
Збройних Сил України" виключити.
5. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України,
затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних
Сил України" ( 551-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 22-23, ст. 197; 2002 р., N 2, ст. 6; 2005 р., N 3,
ст. 76; 2009 р., N 41, ст. 600):
1) в абзаці сьомому статті 3, частині першій статті 5,
частині першій статті 9 та частині другій статті 122 слово
"об'єднання" в усіх відмінках і числах виключити;
2) у статті 12:
частину першу викласти в такій редакції:
"12. Заступники Міністра оборони України, командувачі видів
Збройних Сил України користуються щодо підлеглих
військовослужбовців дисциплінарною владою командувача військ
оперативного командування, а керівники структурних підрозділів
Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил
України - дисциплінарною владою командира корпусу";
у частині другій слова "Головнокомандувач Збройних Сил
України" замінити словами "начальник Генерального штабу -
Головнокомандувач Збройних Сил України";
3) у статті 22, абзаці першому статей 25 і 30, статтях 61, 67
і 72 слова "командувач корпусу" замінити словами "командир
корпусу";
4) у статті 74 слова "Начальник Генерального штабу Збройних
Сил України, заступники" замінити словом "Заступники".
6. У частинах сьомій, десятій, одинадцятій статті 5 Закону
України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах
України" ( 3099-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 32, ст. 225) слова "начальник Генерального штабу Збройних Сил
України" в усіх відмінках замінити словами "начальник Генерального
штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України" у відповідному
відмінку.
7. У частині третій статті 5 Закону України "Про боротьбу з
тероризмом" ( 638-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 25, ст. 180) слово "об'єднання" виключити, а слова
"Військово-Повітряних Сил та Військ Протиповітряної оборони"
замінити словами "Повітряних Сил".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 лютого 2010 року
N 1900-VIon top