Document 1898-08, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 32, ст. 260 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Відповідно до указів Президії Верховної Ради СРСР від 3 січня
1973 року "Про кримінальну відповідальність за угон повітряного
судна" і від 9 березня 1973 року "Про внесення доповнень до Основ
кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік"
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
2. Встановити, що до осіб, обвинувачених у вчиненні злочинів,
передбачених статтею 217-2 Кримінального кодексу Української РСР,
взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано з
мотивів самої тільки небезпечності злочину. Попереднє слідство у
справах про ці злочини провадиться слідчими органів прокуратури.
Справи про злочини, передбачені статтею 217-2 Кримінального
кодексу Української РСР, підсудні обласному суду.
У зв'язку з цим внести до Кримінально-процесуального кодексу
( 1002-05 , 1003-05 ) Української РСР такі доповнення:
пункт 3 частини першої статті 34 Кодексу після цифр "190-1"
доповнити цифрами "217-2";
частину першу статті 112 Кодексу після цифр "209" доповнити
цифрами "217-2";
частину другу статті 155 Кодексу після цифр "190-1" доповнити
словом і цифрами "статтею 217-2".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 23 липня 1973 р.
N 1898-VIIIon top