Document 1898-08, first version — Adoption on July 23, 1973
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 32, ст. 260 )

Відповідно до указів Президії Верховної Ради СРСР від 3 січня
1973 року "Про кримінальну відповідальність за угон повітряного
судна" і від 9 березня 1973 року "Про внесення доповнень до Основ
кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік"
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05 , 2002-05 ) такі доповнення і зміни:
1) доповнити Кодекс статтею 217-2 такого змісту:
"С т а т т я 217-2. Угон повітряного судна
Угон повітряного судна, що перебуває на землі або в
польоті, - карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
Угон повітряного судна, що перебуває на землі чи в польоті,
або захоплення такого судна з метою угону, які були вчинені з
застосуванням насильства чи погроз або спричинили аварію
повітряного судна чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.
Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
призвели до загибелі людей або заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень, - караються позбавленням волі на строк від восьми до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або смертною карою з
конфіскацією майна";
2) частину другу статті 7-1 Кодексу після слів і цифр "злісне
або особливо злісне хуліганство (стаття 206 частини 2 і 3)"
доповнити словами і цифрами "угон повітряного судна
(стаття 217-2)";
3) у статті 26 Кодексу пункт 1 частини першої після слів і
цифр "посягання на життя працівника міліції або народного
дружинника у зв'язку з їх службовою або громадською діяльністю по
охороні громадського порядку (стаття 190-1)" і пункт 2 частини
першої після слів і цифр "особливо злісне хуліганство (стаття 206
частина 3)" доповнити словами і цифрами "угон повітряного судна
(стаття 217-2)";
4) частину другу статті 35 Кодексу викласти в такій редакції:
"Конфіскацію майна може бути призначено тільки у випадках,
передбачених законодавством Союзу РСР, а за корисливі злочини -
також у випадках, передбачених цим Кодексом";
5) пункт 3 статті 52-1 і пункт 2 частини шостої статті 53
Кодексу після слів і цифр "особливо злісне хуліганство (стаття 206
частина 3)" доповнити словами і цифрами "угон повітряного судна
(статті 217-2)";
6) викласти статтю 186 Кодексу в такій редакції:
"С т а т т я 186. Приховування злочинів
Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених
статтями 86-1 (розкрадання державного або громадського майна в
особливо великих розмірах), 86, 142 і 223 частина 2 (розбій), 93 і
234 пункт "в" (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах), 117
частина 3 (згвалтування, вчинене групою осіб чи особливо
небезпечним рецидивістом або таке, що спричинило особливо тяжкі
наслідки, а так само згвалтування неповнолітньої), 168 частина 2
(одержання хабара при обтяжуючих обставинах), 190-1 (посягання на
життя працівника міліції або народного дружинника) цього
Кодексу, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
засланням на той же строк.
Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених
статтею 217-2 (угон повітряного судна) цього Кодексу, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до одного року.
Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених
статтями 81 частини 2 і 3, 82 частини 2 і 3, 83 частини 2 і 3,
84 частини 2 і 3 (розкрадання державного або громадського майна
при обтяжуючих обставинах), 94 (умисне вбивство), 101 (умисне
тяжке тілесне ушкодження), 117 частини 1 і 2 (згвалтування), 140
частини 2 і 3 (крадіжка при обтяжуючих обставинах), 141 частини 2
і 3 (грабіж при обтяжуючих обставинах), 143 частини 2 і 3
(шахрайство при обтяжуючих обставинах), 154 частина 2 (спекуляція
при обтяжуючих обставинах), 169 частина 2 та 170 частина 2 (дача
хабара і посередництво в хабарництві при обтяжуючих обставинах),
183 (втеча ув'язненого), 215 частини 2 і 3 (порушення правил
безпеки руху та експлуатації транспорту при обтяжуючих
обставинах), 223 частина 2 (розкрадання вогнестрільної зброї,
бойових припасів або вибухових речовин, вчинене повторно або за
попереднім зговором групою осіб чи особливо небезпечним
рецидивістом), 241 пункти "б" і "г" (дезертирство) цього
Кодексу, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до одного року";
7) частину першу статті 187 Кодексу після цифр і слів "190-1
(посягання на життя працівника міліції або народного дружинника)"
доповнити цифрами і словами "217-2 (угон повітряного судна)".
2. Встановити, що до осіб, обвинувачених у вчиненні злочинів,
передбачених статтею 217-2 Кримінального кодексу Української РСР,
взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано з
мотивів самої тільки небезпечності злочину. Попереднє слідство у
справах про ці злочини провадиться слідчими органів прокуратури.
Справи про злочини, передбачені статтею 217-2 Кримінального
кодексу Української РСР, підсудні обласному суду.
У зв'язку з цим внести до Кримінально-процесуального кодексу
( 1002-05 , 1003-05 ) Української РСР такі доповнення:
пункт 3 частини першої статті 34 Кодексу після цифр "190-1"
доповнити цифрами "217-2";
частину першу статті 112 Кодексу після цифр "209" доповнити
цифрами "217-2";
частину другу статті 155 Кодексу після цифр "190-1" доповнити
словом і цифрами "статтею 217-2".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 23 липня 1973 р.
N 1898-VIIIon top