Document 1897-XII, current version — Adoption on December 2, 1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про деякі організаційні заходи щодо
забезпечення охорони промислової власності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 7, ст. 71 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Доручити Кабінету Міністрів України до 31 грудня 1991 року:
розробити та затвердити Тимчасове положення про охорону
об'єктів промислової власності;
створити патентне відомство та інші необхідні структури
державного управління з питань охорони об'єктів промислової
власності;
забезпечити погодження питань охорони промислової власності з
урядами інших держав - колишніх членів Союзу РСР.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 2 грудня 1991 року
N 1897-XIIon top