Document 1892-IV, valid, current version — Adoption on June 24, 2004
( Last event — Entry into force, gone July 17, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Господарського процесуального
кодексу України та Закону України "Про забезпечення
вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.538 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) та Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів
та реєстрацію обтяжень" ( 1255-15 ) такі зміни:
1. У Господарському процесуальному кодексі України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст. 56; 1997 р., N 25, ст. 171; 2001 р., N 36, ст. 188; 2003 р.,
N 35, ст. 271; 2004 р., N 11, ст. 140):
частину п'яту статті 16 виключити;
у частині другій статті 124 слова "а якщо відповідач не має
представництва на території України, територіальна підсудність
визначається місцезнаходженням позивача" виключити.
2. Підпункти "а" та "д" підпункту 1 пункту 7 розділу IX
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про
забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" ( 1255-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140)
виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1892-IVon top