Document 188/94-ВР, valid, current version — Adoption on September 23, 1994
( Last event — Entry into force, gone October 14, 1994. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення доповнення до статті 4
Закону України "Про підприємництво"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.366 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Доповнити частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1993 р., N 30, ст. 322, ст.324, N 51, ст.481, ст.482; 1994 р., N 3, ст.13, N 28, ст.234) абзацом такого змісту:
 
     "виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення".

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 23 вересня 1994 року
N 188/94-ВРon top