Деякі питання маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Sample, Specification on March 13, 2013188
Document 188-2013-п, valid, current version — Revision on December 31, 2014, on the basis - 721-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 березня 2013 р. № 188
Київ

Деякі питання маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Відповідно до статей 226 і 227 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, що додаються.

2. Запровадити з 1 вересня 2013 р. марки акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва.

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 474 від 03.07.2013}

4. Внести до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35; 2013 р., № 3, ст. 66), зміни, що додаються.

5. Установити, що до завершення здійснення заходів з утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів функції таких органів, що передбачені Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251, покладаються на органи державної податкової служби та митні органи.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

7. Міністерству доходів і зборів:

забезпечити виготовлення до 25 серпня 2013 р. марок акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також їх продаж в установленому порядку;

припинити з 1 вересня 2013 р. продаж марок акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. № 486 “Про затвердження нових зразків марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 38, ст. 1268; 2011 р., № 47, ст. 1908).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. № 188
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 474)

ЗРАЗКИ
марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва

Для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва

Для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція)

Для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією

Для алкогольних напоїв імпортного виробництва

Для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція)

Для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцієюЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. № 188
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 474)

ЗРАЗКИ
марок акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва

Для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром

Для тютюнових виробів вітчизняного виробництва без фільтра

Для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром

Для тютюнових виробів імпортного виробництва без фільтраЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. № 188

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

1. В абзаці першому пункту 1 цифру “3” замінити цифрами “2,5”.

2. Пункт 2 викласти у такій редакції:

“2. Зразки марок розробляються Міністерством доходів і зборів разом з Мінфіном, СБУ, МВС, Мін’юстом та затверджуються Кабінетом Міністрів України.”.

3. У пункті 3:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

“3. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення Міністерства доходів і зборів у порядку та спосіб, установлені Законами України “Про здійснення державних закупівель” і “Про захист економічної конкуренції”.”;

2) в абзаці четвертому слова “, уповноваженому Державною податковою службою (далі - продавець марок),” замінити словами “(далі - продавець марок)”.

4. В абзаці другому пункту 5 цифри і слово “0,103 гривні” і “0,055 гривні” замінити відповідно цифрами і словом “0,27 гривні” і “0,142 гривні”.

5. Абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:

“6. Державне приймання марок проводиться комісією, яка утворюється з числа представників Мінекономрозвитку, Міністерства доходів і зборів, СБУ, МВС та Мінфіну, в установленому спільним рішенням зазначених органів порядку.”.

6. У пунктах 10, 15 і 28 слово “Мінфіном” замінити словами “Міністерством доходів і зборів”.

7. У тексті Положення:

слова “Державна податкова служба” у всіх відмінках замінити словами “Міністерство доходів і зборів” у відповідному відмінку;

слова “органи державної податкової служби” і “митні органи” у всіх відмінках замінити словами “територіальні органи Міністерства доходів і зборів” у відповідному відмінку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. № 188

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2003 р. № 822-8 “Про затвердження зразків марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2005 р. № 296 “Деякі питання вдосконалення зразків марок акцизного збору для маркування алкогольної продукції” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 16, ст. 837).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 р. № 179 “Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 21, ст. 594).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. № 486 “Про затвердження нових зразків марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 38, ст. 1268).

5. Пункти 1 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань оподаткування та закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 665 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 47, ст. 1908).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 308 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2003 р. № 822-8” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1117).on top