Document 1875-VI, valid, current version — Adoption on February 11, 2010
( Last event — Entry into force, gone March 10, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 41 Господарського
процесуального кодексу України
щодо призначення судових експертиз
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.138 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перше речення частини третьої статті 41 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) викласти в такій редакції:
"Проведення судової експертизи доручається державним
спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які
відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1875-VIon top